Федерални завод за статистикуЗелених Беретки 26 
Сарајево 
Телефон: ++387 33 206-452 
Факс: ++387 33 657-704, 664-553 Директор: Емир Кремић - на период до окончања конкурсне процедуре

Телефон: ++387 33 443-866, 664-553 
Факс: ++387 33 664-553 


Организациона структура


  • Сектор пословних статистика
  • Сектор за статистику становништва и друштвене статистике
  • Сектор економских статистика
  • Сектор за публицистику и дисеминацију
  • Сектор за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове
  • Сектор за информационо-комуникационе технологије и статистичке методе
  • Службе / Уреди за статистику по кантонима са сједиштем у Бихаћу, Горажду, Широком Бријегу, Ливну, Мостару, Орашју, Сарајеву, Травнику, Тузли и Зеници.

Дјелокруг рада


Федерални завод за статистику врши стручне и друге послове из надлежности Федерације који се односе на статистичка истраживања у Федерацији, а нарочито на: прикупљање, обраду и публиковање статистичких података; утврђивање јединствене методологије статистичких истраживања; јединствене статистичке стандарде; развијање статистичког информационог система као дијела јединственог система информирања; увођење и вођење административних и статистичких регистара (просторних јединица становништва, предузећа, самосталних радњи и др.), евиденције прописане законом, размјењивање статистичких података са другим државама и међународним организацијама проистеклих из обавеза утврђених међународним уговорима и у складу са законом о државном нивоу којим се уређује ово питање.


No database selected