Федерални завод за пољопривредуБутмирска цеста 40
71 210 Илиџа 
Телефон: + 387 33 774 230 
Факc: + 387 33 637 601< >Директор: Омер Куртовић

Телефон: + 387 33 774 230
Факc: + 387 33 637 601


Организациона структура


 • Директор
 • Одјељење биљне производње са три одсека 
  (Одсјек ратарства и повртларства, Одсјек воћарства и виноградарства, Одсјек заштите биља)
 • Одјељење анималне производње и технологије са два одсијека 
  (Одсјек сточарства и Одсјек технологије прехрамбених производа)
 • Одјељење за лабораторијске анализе са два одсјека 
  (Одсек за контролу семена и садног материјала, дијагностику штетних организама и присуства ГМО-а и Одсјек за контролу животних намирница)
 • Одјељење за опште и рачуноводствене послове

Дjелокруг рада


Федерални завод за пољопривреду Сарајево је правни сљедбеник Пољопривредног института - Сарајево, а трансформација је уследила доношењем Закона о изменама и допунама Закона о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе ("Службене новине Ф БиХ" бр. 38 од 04.07.2005.год). Овим Законом су дефинисани задаци које треба да реализује ова институција.

Одлуком Владе ФБиХ о преузимању послова из надлежности Федреалног завода за пољопривреду Сарајево од Пољопривредног института из Сарајева број 148/06 од 30.03.2006. године (Сл. новине ФБиХ, број 20/06), потврђен је правни континуитет Завода као самосталне федералне установе-организације.

Федерални завод за пољопривреду Сарајево обавља стручне и друге послове из надлежности Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине ФБиХ", број: 35/05, члан 28.), који се односе на: организацију извјештајно-прогнозних служби у заштити биља: узгојно- селекцијски рад у сточарству; сертификовање семена и садног материјала пољопривредног биља; испитивање животних намирница; контролу квантитета и квалитета пољопривредних производа и њихових прерађевина, минералних ђубрива и средстава за заштиту биља; послове из области дуванске производње, воћарске производње, едукацију фармера, бригу о земљишту као основном природном ресурсу на подручју континенталне климатске регије, као и друге биљне и сточарске производње које су карактеристичне за ову регију.

 


No database selected