Федерални хидрометеоролошки заводБардакчије 12 
Сарајево 
Телефон: ++387 33 276-700 
Факс: ++387 33 276-701Директор: Алмир Биједић

Телефон: ++387 33 276-700
Факс: ++387 33 276-701 Секретар

Телефон: ++387 33 276-703
Факс: ++387 33 276-701 Односи с јавношћу: Сабина Хоџић

Телефон: ++387 33 276-717
Факс: ++387 33 276-701Организациона структура


  • Сектор метеоролошких мерења и прогнозе
  • Сектор примењене метеорологије
  • Сектор хидрологије
  • Сектор животне средине
  • Сектор општих послова
  • Центар за астрономију
  • Центар за сеизмологију
  • Центар за информационе технологије

Дјелокруг рада


Завод, у складу са законом, обавља стручне и друге дјелатности које се односе на перманентни мониторинг из области метеорологије, хидрологије, квалитета животне средине, сеизмологије и астрономије; врши истраживање атмосфере, водних ресурса, квалитета животне средина (зрак, вода, тло), сеизмолошких процеса и астрономских појава; прикупља, обрадује, анализира и објављује податке из дјелокруга своје дјелатности за подруцје Федерације БиХ; свакодневно објављује временске билтене и прогнозе, те активно сурадује са Свјетском метеоролошком организацијом (СМО) примјењујуци њене стандарде у размјени података и унапредењу службе.


No database selected