Федерална дирекција робних резервиМарка Марулића број 2  
Сарајево 
Телефон: ++387 33 207-911 
Факс: ++387 33 210-138  Директор: Тончо Баврка

Мула Мустафе Башескије 6 
Сарајево 
Телефон: ++387 33 207-911 
Факс: ++387 33 210-138Организациона структура


У Федералној дирекцији робних резерви су образоване три основне организацијске јединице и то:

  • Одјељење за робне резерве
  • Одјељење за правне и опште послове и
  • Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове

Дјелокруг рада


Федерална дирекција у складу са законом врши стручне и друге послове претежно привредног карактера који се односе на формирање, набавку, територијални размјештај, осигурање простора за смештај и чувања роба, надзор над ускладиштеним робама, обнављање, кориштење федералних робних резерви (у даљем тексту: робне резерве), пословање и финансирање робних резерви, провођење мјера ради интервенције на тржишту, билансирање роба за потребе резерви Федерације БиХ, сарадњу са одређеним федералним органима управе, другим институцијама и кантоналним органима управе који су надлежни за робне резерве као и друге послове одређене законом.


No database selected