Федерална управа цивилне заштитеЏенетића Чикма 14
Сарајево
Телефон: + 387 33 251-861
Факс: +387 33214-508в.д. Директор: Фахрудин Солак

Тел: +387 33 779-451Организациона структура


Управа је оганизована у секторе:

  • Кабинет директора,
  • Сектор за планирање, мјере заштите и спашавања и ватрогаство,
  • Федерални центар за обуку структура заштите и спашавања и техничке послове,
  • Сектор за материјално-финансијске,
  • Сектор за нормативно-правне и опште послове,
  • Инспекторат цивилне заштите,
  • Сектор за организацију деминирања и уништавања НУС-а,
  • Федерални оперативни центар цивилне заштите,
  • Самостални извршилац интерне контроле.

Дјелокруг радаОрганизовање, припремање и функционисање цивилне заштите, праћење стања припрема цивилне заштите уз предлагање и подузимање мјера на унапређењу организирања и оспособљавања цивилне заштите; издавање наређења за употребу јединица, служби, штабова и повјереника цивилне заштите на провођењу мјера заштите и спашавања; организовање и праћење реализације обуке грађана на провођењу самозаштите, организовања и координацију провођења мјера заштите и спашавања; доношење наставних планова и програма обуке структура цивилне заштите; предлагање програма заједничких самосталних вјежби и израду елабората за извођење вјежби цивилне заштите; имплементација Програма деминирања и хитне интервенције на уклањању неексплодираних убојитих средстава, извлачењу и спашавању настрадалих из минских поља; припрему прописа у области цивилне заштите, међународну сурадњу по питањима из области цивилне заштите; предлагање планова научноистраживачких пројеката из области цивилне заштите и праћење њихове реализације, инспекцијски надзор из области цивилне заштите и др.


Сједиште Федералне управе цивилне заштите


Адреса: Џенетића Чикма бр. 14, Сарајево 
+387 33 251 861
+387 33 214 508 
фуцз@фуцз.гов.ба

в.д. Директор:
Фахрудин Солак 
+387 33 251 861
+387 33 779 451
+387 33 214 508
солак.ф@фуцз.гов.ба

Помоћник директора у сектору за планирање, мјере заштите и спашавања и ватрогаство:
Мирсад Тескереџић
+387 33 779 455
тескередзиц.м@фуцз.гов.ба 

Помоћник директора у Федералном центру за обуку структура цивилне заштите и техничке послове:
Исмет Пољо
+387 33 779 462
пољо.и@фуцз.гов.ба 

Помоћник директора у сектору за материјално- финансијске послове:
Мира Лазић
+387 33 551 945
ласиц.м@фуцз.гов.ба 

Помоћник директора у Сектору за нормативно правне и опште послове:
Ениса Бајровић
+387 33 779 458
бајровиц.е@фуцз.гов.ба 

Главни инспектор у Инспекторату цивилне заштите: 
Станко Слишковић 
слисковиц.с@фуцз.гов.ба
+387 33 779 471

Помоћник директора у Федералном оперативном центру цивилне заштите:
Исмет Сендић 
сендиц.и@фуцз.гов.ба 
+387 33 779 454

Федерални оперативни центар цивилне заштите 
+387 33 767 530
+387 33 767 560
фоц@фуцз.гов.ба

Помоћник директора у Сектору за организацију деминирања и уништавање НУС-а
Мурат Баручија
+387 33 769 865
баруција.м@фуцз.гов.баNo database selected