Федерални агромедитерански заводБискупа Чуле бр. 10
88000 Мостар
Телефон: + + 387 36/335-050
Факc: + + 387 36.335-051Директор: Марко Иванковић

Телефон: + + 387 36.335-052
Факc: + + 387 36.335-051


Организациона структура:


Основне организационе јединице:

 1. Одјељење за анималну производњу и технологије и узгојно - селекцијски рад у сточарству
  1. Одсјек за анималну производњу и технологије
  2. Одсјек за узгојно-селекцијски рад у сточарству
 2. Одјељење биљне производње и технологије
  1. Одсјек за виноградарство и воћарство
  2. Одсјек за енологију
  3. Одсјек за повртларство, ратарство и заштиту биља
 3. Одјељење за агрокемијским тестове, контролу квалитета пољопривредно-прехрамбених производа, дувана и дуванских производа
  1. Одсјек за агрокемијским тестове
  2. Одсјек за контролу квалитета пољопривредно-прехрамбених производа, дувана и дуванских производа
 4. Одјељење за правне, рачуноводствене и опште послове 
Дjелокруг рада:Федерални агромедитерански завод обавља стручне и друге послове из надлежности Федерације Босне и Херцеговине, који се односе на: организовање извјештајно-прогнозних служби у заштити биља; узгојно-селекцијски рад у сточарству; сертификовање семена и садног материјала пољопривредног биља; испитивање животних намирница; контролу квантитета и квалитета пољопривредних производа и њихових прерађевина, минералних ђубрива и средстава за заштиту биља; послове из области виноградарства и винарства, дуванске производње, медитеранског воћарства, едуковање фармера и бригу о земљишту као основном природном ресурсу на подручју медитеранске климатске регије, те послове везане за друге биљне и сточарске производње које су карактеристичне за ову регију. 

No database selected