Самосталне федералне управе и управне организацијеХамдије Крешевљаковића бр. 96, Сарајево
Телефон: +387 33 201 784
Факс: ++ 387 33 586 056Федерални завод за статистику

Директор: Емир Кремић

Зелених Беретки 26 
Сарајево 
Телефон: ++387 33 206-452 
Факс: ++387 33 657-704, 664-553 Федерални хидрометеоролошки завод

Директор: Алмир Биједић

Бардаkчије 12 
Сарајево 
Телефон: ++387 33 276-700 Архив Федерације БиХ

Директор: др. Адамир Јерковић

Хамдије Чемерлића бр. 4,
Сарајево
Телефон: +++387 33 214-481, 556-906 
Факс:++387 33 556-905 
Дола 15
Сарајево
Телефон: ++387 33 667-272
Факс: ++387 33 212-625 
Хамдије Чемерлића бр. 4  
Сарајево 
Телефон: ++387 33 207-911 
Факс: ++387 33 210-138Федерална управа цивилне заштите

в.д. Директор: Фахрудин Солак

Џенетића Чикма 14
Сарајево
Телефон: + 387 33 251-861
Факс: +387 33214-508
Фехима еф Чурчића 6. 
Сарајево 
Телефон: + 387 33.563-350, 
Фак: + 387 33.563-351 Федерални завод за агропедологију

Директор: мр. Есад Букало

Долина број 6
Сарајево
Телефон: ++387 33 268-262
Факс: ++387 33 268-261Федерални завод за пољопривреду

Директор: Омер Куртовић

Бутмирска цеста 40
71 210 Илиџа 
Телефон: + 387 33 774 230 
Факc: + 387 33 637 601 Федерални завод за геологију

Директор: Хазим Хрватовић

Устаничка 11. 
Илиџа 
Телефон: + +387 33 625 208, 
Факc: + +387 33.621.567  Федерални агромедитерански завод

Директор: Марко Иванковић

Бискупа Чуле бр. 10 
88000 Мостар 
Телефон: + + 387 36/335-050 
Факc: + + 387 36.335-051  

No database selected