Састав Владе Федерације Босне и ХерцеговинеПремијер

ФАДИЛ НОВАЛИЋ
Замjеница премијера и министрица финансија

ЈЕЛКА МИЛИЋЕВИЋ
Замjеник премијера и министар рада и социјалне политике

ВЕСКО ДРЉАЧА
Министар унутрашњих послова

АЉОША ЧАМПАРА
Ministar pravde

МАТО ЈОЗИЋ
Министар енергије, рударства и индустрије

НЕРМИН ЏИНДИЋ
Министар промета и комуникација

ДЕНИС ЛАСИЋ
Министар трговине

ЗЛАТАН ВУЈАНОВИЋ
Министар расељених особа и избјеглица

ЕДИН РАМИЋ
Министар за питања бораца и инвалида одбрамбено - ослободилачког рата

САЛКО БУКВАРЕВИЋ
Министар здравства

ВЈЕКОСЛАВ МАНДИЋ
Министрица образовања и науке

ЕЛВИРА ДИЛБЕРОВИЋ
Министрица културе и спорта

ЗОРА ДУЈМОВИЋ
Министар просторног уређења

ЈОСИП МАРТИЋ
Министар пољопривреде, водопривреде и шумарства

ШЕМСУДИН ДЕДИЋ
Министар развоја, предузетништва и обрта

АМИР ЗУКИЋ
Министрица околиша и туризма

ЕДИТА ЂАПОNo database selected