Sastav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

PREMIJER

FADIL NOVALIĆ
Dopremijer i ministrica financija

JELKA MILIĆEVIĆ
Dopremijer i ministar rada i socijalne politike

VESKO DRLJAČA
Ministar unutarnjih poslova

ALJOŠA ČAMPARA
Ministar pravde

MATO JOZIĆ
Ministar energije, rudarstva i industrije

NERMIN DŽINDIĆ
Ministar prometa i komunikacija

DENIS LASIĆ
Ministar trgovine

ZLATAN VUJANOVIĆ
Ministar raseljenih osoba i izbjeglica

EDIN RAMIĆ
Ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

SALKO BUKVAREVIĆ
Ministar zdravstva

VJEKOSLAV MANDIĆ
Ministrica obrazovanja i nauke

ELVIRA DILBEROVIĆ
Ministrica kulture i športa

ZORA DUJMOVIĆ
Ministar prostornog uređenja

JOSIP MARTIĆ
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ŠEMSUDIN DEDIĆ
Ministar razvoja, poduzetništva i obrta

AMIR ZUKIĆ
Ministrica okoliša i turizma

EDITA ĐAPONo database selected