Posebna federalna tijela


Agencija za državnu službu FBiH

Ravnatelj: Refik Begić

Kulovića br.7 Sarajevo
Tel: +387 33 552-040
Fax: +387 33 552-051Agencija za privatizaciju u FBiH

Ravnatelj: Amer Bekrić

Maršala Tita 7, Sarajevo
Tel: +387 33 586-231
Fax: +387 33 586-234

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Ravnatelj: Kenan Kapo

Put života br.2 Sarajevo
Tel: +387 33 407-350
Fax: +387 33 210-532No database selected