Nazad

Zavod za javnu upravu

Valtera Perića 15
Sarajevo
Telefon: ++387 33 21 31 51
Fax : ++387 33 66 89 56

Organizacijska struktura

Direktor

trenutno nepopunjeno
Telefon: ++387 33 21 31 51
Fax: ++387 33 66 89 56
e-mail Anav@pris.gov.ba

Pomocnik direktora

Izmir Hadziavdic
Telefon: ++387 33 21 31 51
Fax: ++387 33 66 89 56
e-mail: izmirh@pris.gov.ba

 

Djelokrug

  • unapredjenje rada i organiziranje drzavne uprave Federacije
  • strucno obrazovanje i usavrsavanje djelatnika u tijelima uprave FBiH
  • izborni sistem
  • politicko
  • teritorijalno organiziranje FBiH

 

No database selected