Nazad

Ministarstvo prometa i komunikacija

Braće Fejića bb,
Mostar
Telefon: +387 36 550-025
Fax: +387 36 550-024
www.fmpik.gov.ba

Ured u Sarajevu:
Alipašina 41
Sarajevo
Telefon: +387 33 668 907
Fax: +387 33 667 866
E – mail: info@fmpik.gov.ba kabinet@fmpik.gov.ba

Ministar: Denis Lasić

Životopis

Rođen 2.2.1974. godine u Mostaru.
Srednju elektrotehničku školu u Mostaru završio 1992. godine, a diplomu profesora matematike stekao 1999. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu 2012. godine završio postiplomske studije.

Između 1999. i 2011. godine bio ravnatelj Srednje ekonomske škole “Jozo Martinović” u Mostaru, a od 9.11.2011. do 19.3.2015. godine obnašao dužnost predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Govori engleski jezik. Oženjen, otac troje djece.


Organizaciona struktura

Ministar
Denis Lasić

Tajnik
Esad Osmanbegović
Telefon: +387 36 550-025
Fax: + 387 36 550-024 

Šef kabineta ministra:
Sanela Jakubović
Telefon: +387 33 273 500; 273 600
Fax: + 387 33 667 866 
sanelajakubovic@fmpik.gov.ba


Sektor pravnih i općih poslova

Pomoćnik ministra za pravne i opće poslove
Irma Memić
Telefon: +387 36 550-025
Fax: + 387 36 550-024

Pomoćnik ministra ekonomsko financijskih poslova
Adnan Aganagić
Telefon: +387 36 550 025
Fax: +387 36 550 024

Pomoćnik ministra željezničkog, vodnog i kombinovanog prometa
Ismet Demirović
Telefon: +387 36 550 025
Fax: +387 36 550 024

Pomoćnik ministra cestovnog prometa, stanica tehničkog pregleda i cjevovoda
Željko Matoc
Telefon: +387 36 550-025
Fax: + 387 36 550-024

Pomoćnik ministra za telekomunikacije, pošte, informacione i komunikacione tehnologije

Ernest Đonko
Telefon: +387 36 550 025
Fax: +387 36 550 024

Pomoćnik ministra za transportne infrastrukture prometnog sistema
Pavo Boban
Telefon: +387 36 550-025
Fax: + 387 36 550-024

Pomoćnik ministra za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj
Telefon: +387 36 449-230
Fax: +387 36 327-811

Pomoćnik ministra za izgradnju, upravljanje i razvoj aerodroma, zrakoplovne infrastrukture i avioprijevoznike
Amadeo Mandić
Telefon: +387 36 449-230
Fax: +387 36 327-811

Djelokrug

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija, i to: cestovni promet i javne ceste, željeznički, zračni, pomorski, riječni i jezerski promet; cjevovodni promet; sigurnost cestovnog, željezničkog, zračnog, pomorskog, riječnog i jezerskog prometa; kontrolu letenja; telekomunikacije i poštu osim uspostavljanja i funkcionisanja zajedničkih i međunarodnih komunikacijskih uređaja; inspektorski nadzor u oblasti javnih cesta cestovnog, željezničkog, zračnog, pomorskog, riječnog i jezerskog prometa i vrši druge poslove utvrđene zakonom.

 

Temeljni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnom ministarstvu i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH” broj 58/02, 38/05, 2/06 i 8/06)
  • Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 35/05)
Ponedjeljak,
08. veljača 2016.
RSS aktualnosti
U raspravi