Nazad

Ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2,
Sarajevo
Telefon: +387 33 25 41 00, 25 41 03
Fax: + 387 33 22 66 75
Web: http://www.fmks.gov.ba
E-mail:  kabinet@fmks.gov.ba;

Ministar: Salmir Kaplan

Životopis

Rođen 26.6.1981. godine u Stocu.

Završio 2000. godine Karađoz-begovu medresu u Mostaru,
2004. godine Filozofski fakultet- Odsjek za Orijentalistiku u Sarajevu i
2010. godine Postdiplomski studij – Odsjek za historiju na Istanbulskom univerzitetu.
Magistar historijskih nauka

Od 2005. – 2009. godine stručni saradnik turkolog u Orijentalnom institutu u Sarajevu.
Od 2009.  – 2010. godine savjetnik u Ministarstvu civilnih poslova BiH, a od
2010. - 2011. godine savjetnik u Ministarstvu sigurnosti BiH.
2003. - 2009. godine potpredsjednik i član Predsjedništva AM SDA.
2009. godine predsjednik Asocijacije mladih SDA, član Predsjedništva SDA, portparol SDA.

Govori engleski, turski i arapski jezik.
Neoženjen.Organizaciona struktura

Ministar:
Salmir Kaplan
Kabinet ministra:
Telefon: +387 33 25 41 03; 22 36 09
Fax: + 387 33 25 41 51 + 387 33 22 66 75
E-mail:kabinet@fmks.gov.ba; fmksa@fmks.gov.ba

Šef kabineta:

Telefon: + 387 33 25 41 03
Fax: +387 33 25 41 51
E-mail:

Tajnik Ministarstva:
Munevera Bečirović
Telefon: +387 33 25 41 53
Fax: +387 33 25 41 51
E-mail: munevera.becirovic@fmks.gov.ba

Pomoćnik ministra za kulturno – historijsko naslijeđe i kulturu:
Predrag Mitrović
Telefon: +387 33 25 41 04
Fax:  + 387 33 22 66 75
E-mail: predrag.mitrovic@fmks.gov.ba

Pomoćnik ministra za sport:
Adnan Džindo
Telefon: + 387 33 25 41 03; + 387 33 25 41 90
Fax: + 387 33 25 41 51
E-mail: adnan.dzindo@fmks.gov.ba

Pomoćnik ministra za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove
Zdenko Čabrilo
Telefon: +387 33 25 41 42
Fax:  + 387 33 22 66 75
E-mail: zdenko.cabrilo@fmks.gov.ba

Načelnica Centra za mlade:
Azra Lojo-Hajro
Telefon: + 387 33 25 41 50
Fax: +387 33 25 41 58
E-mail: azra.lojo@fmks.gov.ba

Direktorica Zavoda za zaštitu spomenika
Lidija Mićić
Telefon: + 387 33 25 41 31
Fax: +387 33 25 41 81
E-mail: lidija.micic@fmks.gov.ba

 

Djelokrug

Federalno ministarstvo kulture i športa vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije, koji se odnose na: naučnoistraživačku djelatnost u oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa; muzejsku, arhivarsku, bibliotekarsku, izdavačku, pozorišnu, muzičku, likovnu, filmsku i estradnu djelatnost, djelatnost organizacija i udruženja građana u oblasti umjetnosti, kulture, športa i mladih; unapređenje športa i tjelesne kulture, utvrđuje strategiju razvoja u oblasti kulture, športa i mladih i druge poslove utvrđene zakonom.

 

Unutarnja organizacija Ministarstva:

  • Kabinet ministra
  • Sektor za kulturno-historijsko naslijeđe i kulturu
  • Sektor za sport
  • Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove
  • Centar za mlade
  • Zavod za zaštitu spomenika

     

 

Ponedjeljak,
30. ožujak 2015.
RSS aktualnosti
U raspravi

Ured Vlade Federacije
za odnose s javnošću

Alipašina 41
Sarajevo
Tel: +387 33 21 29 86
Fax: +387 33 22 04 37
info@fbihvlada.gov.ba