Arhiva

SAOP�ENJA / PRIOP�ENJA UREDA VLADE FBIH ZA ODNOSE S JAVNO��U

2009. godina


02.02. Podrška zahtjevima Udruženja sudaca FBiH
02.02. Federalni premijer dao izjavu CIK-u
03.02. Susret premijera FBiH sa ambasadorom Grčke u našoj zemlji
03.02. Branković: Osigurani uvjeti da se poveže staž za 45.000 radnika
09.02. Dogovor federalnih i kantonalnih dužnosnika
09.02. Traženje rješenja za „Agrokomerc“
10.02. Sastanak članova Vlade FBiH sa predstavnicima UNDP-a BiH
10.02. Predstavljena „Strategija razvoja turizma u FBiH za razdoblje 2009-2019 godina“
11.02. Susret premijera FBiH sa ambasadorom Republike Hrvatske u BiH
11.02. Susret federalnog premijera i indijskog ambasadora
13.02. Dodijeljeni certifikati turističkim vodičima
13.02. Pomagati one kojima to stvarno treba
16.02. Predstavnici prometnika naftnih derivata u Vladi FBiH
16.02. Donacija stanovništvu Palestine
17.02. Dogovor o eliminiranju nelegalnog taksi prijevoza
18.02. Ostaje interes njemačkih kompanija za ulaganja u BiH
18.02. Veliki koncert u julu u Zetri
18.02. Razgovor sa delegacijom švicarske banke
24.02. Sastanak sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika
25.02. Saopćenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o Danu nezavisnosti
26.02. Istanbul poziva bh. umjetnike
26.02. Sastanak sa članovima Savjeta za ekonomsku politiku Vlade FBiH
27.02. Jačanje sustava društvene zaštite i socijalne uključenosti djece u FBiH
27.02. Potpisan ugovor za rekonstrukciju dijela ceste Tuzla- Sarajevo

 

Četvrtak,
20. veljaccaron;a 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE