Arhiva

SAOP�ENJA / PRIOP�ENJA UREDA VLADE FBIH ZA ODNOSE S JAVNO��U

2008. godina


02.09. Branković-Schmidt: Tražiti nove forme suradnje
02.09. Grčka ambasadorica u oproštajnoj posjeti Vladi Federeacije BiH
03.09. Premijer Branković posjetio tvornicu "METALIA"
04.09. Iranci žele graditi hidrocentrale u Federaciji BiH
04.09. Tri ponuđača za JP “B&H Airlines”
04.09. Razgovor o mirovinskoj reformi
05.09. Ministar Ljubić posjetio Sajam u Bjelovaru
05.09. Demanti ministra Obhođaša
09.09. Inozemni investitori sve zainteresiraniji za FBiH
10.09. Federalno ministarstvo zdravstva o Listi esencijalnih lijekova
11.09. Federalna vlada ubrzava reforme
11.09. Cilj: jedinstvene energetski sektor u FBiH
11.09. Eksperti smatraju opravdanom gradnju hidorelektrana na gornjem toku Neretve
11.09. Uvezati staž za 24.000 radnika
12.09. Investicije dijeliti srazmjerno opterećenosti električne mreže
17.09. Predstavnici Svjetske banke zadovoljni reformskim projektom „Giljotina propisa“
17.09. Jajce sve bliže Listi UNESCO-a
18.09. Ministar Hećo sa predstavnicima kazahstanskog KazTransGasa
18.09. Nastavlja se rad na traženju rješenja
19.09. Susret Branković – Yazicioğlu: Stalno jačanje suradnje BiH i Turske
22.09. O provedbi presuda Doma za ljudska prava
22.09. Posjeta Univerzitetu u Sarajevu
22.09. Otvoreno pismo ministrice Alić rektorima univerziteta u FBiH
23.09. Potpisan usaglašeni tekst izmjena Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH
24.09. Obhođaš sa načelnikom općine Jajce i predsjedavajućim Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH
24.09. Vlada FBiH, Krivaja i FERIMPEX formirali preduzeće Krivaja 1884
25.09. Premijer Branković o ocjenama Transparency Internationala
25.09. Premijer Branković i ministar Hećo u posjeti rudnicima uglja „Kreka“ u Tuzli
26.09. Premijer Federacije BiH sa predstavnicima Microsfta BiH
26.09. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Meliha Alić posjetila Kanton 10
26.09. Sastanak o uvezivanju radnog staža
26.09. Rudari zadovoljni razgovorima u Vladi FBiH: Dogovoreno povećanje plaće
26.09. Nastavak realizacije projekta „Podjela automobila za RVI 100% I grupe „ u Goraždu
29.09. Uručivanje ključeva RVI 100% I grupe u Tuzli

 

Petak,
18. rujan 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE