Nazad

Aktuelno

Podrška zahtjevu studenata za uvođenje drugog obroka
19 Sep 2007

Danas je federalna ministrica obrazovanja i nauke Meliha Alić uputila pismo premijerima , ministrima obrazovanja i predsjedavajućim skupština kantona u kojem ih poziva da izađu u susret zahtjevima studenata smještenim u studentskim domovima u Federaciji BiH za uvođenje drugog obroka.

U pismu se ističe da je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na zajedničkom sastanku sa kantonalnim ministrima obrazovanja održanom 19. juna ove godine na Bjelašnici izložilo zahtjeve studenata smještenih u studentskim domovima u Federaciji BiH za uvođenje drugog obroka. Tom prilikom resorni kantonalni ministri su upoznati sa činjenicom da je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u budžetu za 2007. godinu izdvojilo sredstva za ove namjene za studente za koje je Protokolom o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim domovima u Federaciji BiH preuzelo obavezu. Prema Protokolu, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je obezbijedilo ishranu (dva obroka) studentima iz Bosansko-podrinjskog kantona, Posavskog kantona i Kantona 10, te pozvalo ostala resorna ministarstva da učine isto za svoje studente.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je pored sredstava za ove namjene izdvojilo i studentskim centrima doznačilo sredstva za otvaranje multimedijalnih centara za studente, pristup internetu, rekonstrukciju smještajnih objekata, opravku postojeće opreme za grijanje i ishranu studenata i nabavku neophodne opreme.

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Meliha Alić u potpunosti podržava zahtjeve studenata za poboljšanjem uslova života i rada i poziva nadležne organe u kantonima da omoguće uvođenje drugog obroka za studente sa područja svojih kantona.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke se nada da će nadležni organi u kantonima prepoznati značaj ove inicijative i da će omogućiti da svi studenti smješteni u studentskim domovima, bez obzira iz kojeg kantona dolaze, imaju ista prava na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine – kaže se u Saopćenju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE