Nazad

Aktuelno

FUZIP: Nastavak intenziviranih kontrola provođenja epidemioloških mjera
10 Sep 2020


U uvjetima pogoršane epidemiološke situacije, svi nadležni inspekcijski organi su, u skladu s naredbama kriznih štabova nadležnih ministarstava zdravstva, kao i preporukama nadležnih zavoda za javno zdravstvo, prioritetno usmjereni na intenzivno praćenje provedbe obaveznih epidemioloških mjera na terenu, s ciljem sprečavanja daljeg širenja i suzbijanja infekcije COVID-19 na području cijele Federacije BiH.

Inspekcijski organi intenzivno rade na provođenju odredbi Zakona zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH  i provode pojačane inspekcijske nadzore od kraja maja, s fokusom  na sredine visokog epidemiološkog rizika, uz stalno praćenje informacija i uputa Federalnog i kantonalnih kriznih štabova, ali i prijava građana.
 
Prema trenutno dostupnim podacima, federalni inspektori su u kontroli pridržavanja epidemioloških mjera od početka jula do početka septembra obavili 513 inspekcijskih nadzora i izdali 42 prekršajna naloga s finansijskim teretom od  80.500 KM.
 
Od marta do kraja avgusta ove godine, prema objedinjenim podacima koje su dostavile kantonalne inspekcije, zajedno sa interventnim nadzorima federalnih inspektora, u pogledu kontrole epidemioloških mejra obavljeno je 14.993 inspekcijskih nadzora, doneseno 1.735 rješenja o otklanjanju nedostataka, izrečeno 479 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 810.815 KM, te 12 mjera o zabrani rada. Prema trenutno dostupnim podacima, u avgustu su izrečene 4.953 mjere samoizolacije za osobe koje su ostvarile rizičan epidemiološki kontakt.

Po brojnim predstavkama građana, u prethodnom periodu izvršeni su timski inspekcijski nadzori na području KS, ZDK, te HNK, uz kontrole nad provođenjem mjera i osiguranja obaveznih sanitarnih uvjeta na području općine Neum.
 
Inspekcija ima restriktivan stav u smislu stroge primjene kaznenih odredbi i sankcija iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH i to je za efekat imalo povoljne rezultate po pitanju discipline, odgovornosti i uozbiljenja subjekata nadzora na terenu. U posljednje vrijeme je prilikom kontrola hotela, ugostiteljskih objekata i trgovina zabilježen izvjestan broj manjkavosti u smislu nepravilne primjene i provođenja obavezujućih mjera, ali se u vrlo kratkom roku nedostaci otklanjaju i o tome obavještava postupajući inspektor.
 
Kako je u prethodnom periodu zabilježen porast broja zaraženih u uredskim prostorijama pravnih i fizičkih osoba s većim brojem zaposlenih, prema uputama epidemiologa nastavljene su i usmjerene kontrole provođenja kriznih planova pripravnosti pravnih i fizičkih osoba koji zapošljavaju više od 20 radnika unutar radnih prostorija. Tokom ovih usmjerenih nadzora konstatovan je korektan nivo pridržavanja kriznih planova pripravnosti u općinama na području Kantona Sarajevo (Centar, Stari Grad, Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Hadžići) i javnim preduzećima,  uz potrebu za otklanjanjem nedostataka u kriznim planovima pripravnosti određenog broja subjekata nadzora, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.
 
 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE