Nazad

Aktuelno

PUFBiH: Informacije o uplati javnih prihoda i broju zaposlenih u Federaciji BiH
04 Sep 2020


Porezni obveznici Federacije BiH su u periodu januar-august ove godine uplatili 3.306.697.140 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je u odnosu na isti period 2019. godine manje za 4,89 posto, saopćila je Porezna uprava Federacije BiH.

U augustu ove godine ukupno je naplaćeno 400.526.500 KM, što je u odnosu na juli ove godine, manje za 12,87 posto.

U strukturi direktnih poreza za period januar-august ove godine porez na dohodak naplaćen je u iznosu 270.923.181 KM, porez na dobit 239.188.968 KM, naknade i takse u iznosu 228.538.504 KM, posebne naknade naplaćene su u iznosu 143.744.601 KM, porez na imovinu  62.482.428 KM, novčane kazne u iznosu 29.303.331 KM, te  ostali porezi naplaćeni su u iznosu 262.242 KM.

U periodu januar-august ove godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu  2.329.422.607 KM.

U strukturi doprinosa za period januar-august ove godine naplaćeni su doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.296.004.043 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 925.700.493 KM, te doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 107.718.071 KM.

Prema podacima Porezne uprave FBiH ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 31.8.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 516.333.

U poređenju sa 5.5.2020. godine, kada je zabilježen najmanji broj zaposlenih koji je iznosio 507.607, na dan 31.8.2020. godine, taj broj je veći za 8.726.

Informacija o broju  zaposlenih po prebivalištu  i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama nalazi se na linku Porezne uprave FBiH (http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/zaposleni_za_WEB_na_dan_31_08_2020.pdf), saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH. 
 
Petak,
30. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE