Nazad

Aktuelno

Ubrzati Projekt promoviranja pokretljivosti tržišta rada
11 Sep 2007

Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak razgovarali su danas sa Greggom Wiitalom, direktorom Ekonomskog odjela Misije USAID-a u BiH i Christopherom Donahoem, šefom Projekta, o tijeku realiziranja Projekta promoviranja pokretljivosti tržišta rada - ELMO.

- Projekt ima punu podršku Vlade Federacije BiH, a cilj mu je sve aspekte oblasti rada približiti i uskladiti sa europskim standardima - istakao je ministar Jelečević.

To zahtijeva sveobuhvatne reforme sustava administriranja socijalnog osiguranja, što podrazumijeva izmjene zakonske regulative, te niz operativnih mjera u okviru poslova i zadataka iz nadležnosti i Federalne uprave za inspekcijske poslove. Kako se sa konstituiranjem Federalne uprave za inspekcijske poslove kasnilo, a kadrovsko i tehničko osposobljavanje još nije završeno, ELMO-projekt, u tom dijelu, također bilježi zastoj.

- U narednom periodu to će se promijeniti, a zadaci Federalne uprave za inspekcijske poslove, u ovom projektu, bit će realizirani, i to je stajalište Vlade Federacije - naglasio je ministar Jelečević, saopćeno je iz Kabineta federalnog ministra rada i socijalne politike.

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE