Nazad

Aktuelno

Počele aktivnosti na uspostavljanju FARNET-a
21 Jan 2020


U Mostaru je danas održan konstituirajući sastanak Koordinacijskog tijela za uspostavljanje e-infrastrukture javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH, koja treba da omogući stvaranje akademske i istraživačke mreže BiH i njeno povezivanje u evropsku mrežu GEANT.
 
Koordinacijsko tijelo čine predstavnici svih javnih univerziteta/Sveučilišta i javnih telekom operatera s područja FBiH, te federalnih ministarstava obrazovanja i nauke/znanosti  i prometa i komunikacija.
 
Zadatak ovog tijela je da sagleda stanje i sačini operativni plan s potrebnim mjerama, nosiocima, rokovima i sredstvima za uspostavljanje funkcionalne akademske i istraživačke mreže Federacije BiH (FARNET), te o tome izvijesti Federalnu vladu.
 
Inače, Bosna i Hercegovina je jedina država na evropskom kontinentu koja nema akademsku i istraživačku mrežu i koja nije spojena na evropsku akademsku mrežu GEANT. Pored širokopojasnog pristupa internetu velikim brzinama, akademska mreža omogućavala bi pristup velikom broju istraživačkih i obrazovnih servisa koji su akademskoj zajednici u BiH sada nedostupni.
 
S obzirom da SARNET povezuje visokoškolske ustanove u Republici Srpskoj u jedinstvenu mrežu, kako bi bili stvoreni dalji uvjeti za uspostavljanje akademske mreže BiH i njeno povezivanje u evropsku mrežu GEANT, potrebno je aktivirati, proširiti i prilagoditi postojeću infrastrukturu između javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH. Krajnji cilj je uspostavljanje e-infrastrukture javnih visokoškolskih ustanova, a koja će omogućiti pristup naučnim sadržajima i drugim uslugama u okviru GEANT asocijacije, saopćeno je iz Federalnog ministarstva nauke/znanosti.
 
 
 
 
Petak,
18. rujan 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE