Nazad

Aktuelno

Premijer Novalić: Gurbeta od jučer nije savjetnik
27 Sep 2019
Federalni premijer Fadil Novalić još jednom podsjeća javnost na svoju jučerašnju izjavu vezanu za bivšeg savjetnika Muhameda Gurbetu. Naglašava da je Gurbeta u zvaničnoj dokumentaciji dostavio Uvjerenje Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 Kr 10767 19 u kojem je, kako su se mediji već mogli uvjeriti, između ostalog, napisano i da protiv Muhameda Gurbete pred sudovima na području Bosne i Hercegovine nije podignuta optužnica koja je stupila na pravnu snagu, odnosno da nije potvrđena optužnica, a niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo sa propisanom kaznom zatvora do 5 (pet) godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom. Premijer dodaje da Vlada Federacije BiH nema ovlaštenja za provjeru sudskih akata.

- Muhamed Gurbeta od jučer nije savjetnik u Uredu premijera jer sam ga razriješio. Uradio sam to odmah po saznanjima koje sam dobio od javnosti. Za mene je to završeno. O tome se više neću oglašavati u javnosti – ističe premijer.
 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE