Nazad

Aktuelno

Održana 192. sjednica Vlade Federacije BiH
26 Sep 2019
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlementu FBiH, po redovnoj proceduri usvajanja, uputila Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca koji uređuje kriterije i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, njihova ovlaštenja, postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti i druga pitanja značajna za ovaj postupak, ako drugim zakonom nije drugačije određeno. Donošenje ovog zakona predstavlja dio reforme radnog zakonodavstva s ciljem unaprjeđivanja prava na slobodno organizovanje i udruživanje u sindikate i udruženja poslodavaca, slobodu osnivanja i udruživanja u saveze i udruženja višeg nivoa, a u vezi s pravom na kolektivno pregovaranje s ciljem unaprjeđivanja ekonomskih i socijalnih interesa.
 
S ciljem usaglašavanja s presudama Ustavnog suda FBiH, Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila prijedloge izmjena Zakona o nasljeđivanju, Zakona o registraciji poslovnih subjekata, Zakona o stvarnim pravima, Porodičnog zakona, Zakona o zemljišnim knjigama, kao i izmjenama i dopunama Zakona o notarima.
 
Vlada Federacije BiH danas je utvrdila svoje amandmane na prijedloge Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak, koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri. Svi ovi amandmani postaju sastavni dio ovih zakona sa zajedničkim ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta u Federaciji BiH.
 
Federalna vlada utvrdila je javni interes za izgradnju regionalnog vodovoda Plava voda, na području Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona. Odluka je donesena na osnovu Elaborata eksproprijacije određenih parcela za realizaciju projekta Plava voda za općine Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Grad Zenicu, koji je izradio ZEDIS d.o.o. Zenica, a procijenjena vrijednost nekretnina za koje se predlaže utvrđivanje javnog interesa je 4.634.702 KM.
 
Utvrđeno je i da su izgradnja dionica autoceste Ozimica - Poprikuše u dužini od 12,9 kilometara i Medakovo - Ozimica na Koridoru Vc od 22 km od javnog interesa za Federaciju BiH.
 
Vlada FBiH usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji BiH za 2018. godinu. Kako je navedeno,ukupan lanjski prihod ovih društava je iznosio 285.873.368 KM, što je isto kao i prethodne godine. Prihod ostvaren od izvoza iznosio je 210.109.740 KM, što je četiri posto više u odnosu na isti period prethodne godine, a ukupni rashodi 249.914.080 KM i veći su za jedan procenat u odnosu na 2017. godinu.
 
 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE