Nazad

Aktuelno

Press-konferencija nakon sjednice Vlade FBiH
19 Sep 2019
Na današnjoj press-konferenciji, održanoj u toku 191. redovne sjednice Vlade FBiH, obratili su se federalni ministri rada  i socijalne politike i energije, rudarstva i industrije, Vesko Drljača i Nermin Džindić, na kojoj su prezentirane najvažnije odluke s današnje sjednice.

Vlada je zadužila je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da u roku od sedam dana dostavi objedinjeni izvještaj o stanju u Zavodu Pazarić koji će sadržavati uvid četiri ministarstva, kao i finansijske policije, inspekcije i poreznika.

- Nakon uvida u ovaj izvještaj, Federalna vlada će nastaviti ovu tačku dnevnog reda, koju je započela na današnjoj sjednici - kazao je Drljača.

U okviru te tačke su jednako bile i druge ustanove sličnog tipa pod federalnom nadležnošću - zavodi Drin i Bakovići, ustanove u Sarajevu i Ljubuškom, ali, za razliku od Pazarića, uprave ostalih ustanova su u međuvremenu naznačile da izvještaji o radu u 2018. godini, inače ranije dostavljeni Vladi i Parlamentu FBiH, uglavnom odgovaraju stvarnom stanju.

Direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, Redžep Salić prilikom razmatranja tih izvještaja u Federalnom parlamentu izjavio je , da je prethodna uprava Zavoda na čijem je on čelu „frizirala“ njen izvještaj, a prethodno počinila teške malverzacije i kriminal, na štetu štićenika ove ustanove.

Kako je istakao ministar Drljača, Salić nije iznio ništa od navedenih optužbi kada je izvještaj razmatrala Federalna vlada krajem juna, prije nego što ga je uputila Parlamentu FBiH.

Po razmatranju zatraženih mišljenja federalnih ministarstva rada i socijalne politike, zdravstva, pravde i obrazovanja i nauke, te finansijske policije, Porezne uprave i Federalne uprave za inspekcijske poslove o stanju u Zavodu Pazariću, Vlada FBiH bi trebala da donese zaključke i mjere.

Ministar Džindić je istakao da će Federalna vlada istrajat na zahtjevu, konstatovanom u zapisniku s njene prošle sjednice, kojim je upravi Elektroprivrede BiH dala rok od 60 dana da uradi plan sanacije Rudnika mrkog uglja Zenica, a onda pokrene aktivnosti na reorganizaciji i sistematizaciji radnih mjesta čitave Elektroprivrede.

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH prisustvovao je i v.d. direktora Elektroprivrede za proizvodnju Senad Sarajlić zbog Vladinog predočavanja da neće odustati od navedenog roka u namjeri da dobije kvalitetan prijedlog koji će biti usklađen s rudnicima i sindikalcima, te kao takav, dođe preko uprave na Nadzorni odbor i bude usaglašen i potvrđen.

- U roku od sedam dana treba imenovati upravu RMU Zenica, koja će zajedno sa upravom Elektroprivrede uraditi  plan i nijedan rudnik ne smije biti bez upravljačke strukture - naglasio je Džindić.

Po njegovim riječima Vlada FBiH razmatrala je i informaciju o nepostupanju Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići po njenom zahtjevu kao ovlaštenog dioničara za hitno sazivanje vanredne skupštine tog društva.

- Nadzorni odbor je zajedno sa upravom rudnika izvijestio Federalnu vladu o nepoštivanju njenog zahtjeva, a ovlašten je federalni premijer da uime Vlade FBiH, do 2. oktobra sazove Skupštinu RMU Banovići za 17. oktobar u sjedištu društva. Sekretar Privrednog društva RMU Banovići zadužen je da poduzme sve neophodne radnje za održavanje  skupštine u zakonski predviđenim okvirima i da o tome izvijesti Federalnu vladu - naveo je Džindić.

Premijer FBIH je također zadužen da uime Vlade FBiH preduzme sve mjere na utvrđivanju odgovornosti predstavnika državnog kapitala u Nadzornom odboru, Emina Haračića i Rasima Kovačevića, budući da aktuelnom Nadzornom odboru mandat ističe 30. septembra ove godine i da će nakon toga rudnik Banovići, koji posluje van koncerna Elektroprivrede BiH, ostati bez tog tijela.

- Moraju biti svjesni lične odgovornosti koje su definisane zakonom da nakon tog datuma nećemo imati Nadzorni odbor koji je verificiran i usuglašen sa svim tijelima i načinom upravljanja u privrednim društvima - rekao je Džindić.

U međuvremenu, od uprave RMU Banovići stiglo je nekoliko dopisa Federalnoj vladi da ne mijenja članove Nadzornog odbora već imenuje stari - novi saziv.

- Međutim, Vlada je ovdje jasno potvrdila njeno opredjeljenje i pravac kojim treba ići - kazao je ministar Džindić.

-  Iz Samostalnog sindikata rudara u FBiH stigao je poziv da Vlada FBiH hitno obustavi proceduru kojom je krenula i sastane sa sindikatom, što je poprilično miješanje sindikata u upravljačko vođenje i nadzor u privrednim društvima, što mi nećemo tolerisati – rekao je Džindić, dodavši da ova vlada  želi razgovarati sa sindikatom o sindikalnim pitanjima i problemima ako ih ima, i javno pozvao sindikalce da se u tom slučaju, sastanu u ponedjeljak u 12 sati u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Džindić je nakon toga ponovio da nijedan rudnik ne smije biti bez upravljačkog tijela, nadzornog odbora, nijedan jedini dan budući da je riječ o specifičnoj proizvodnji i potrebi strogog poštivanja pravila i načina rada.

- Dakle, umjesto molbi da Vlada FBiH povuče odluku, mi molimo članove Nadzornog odbora i uprave da urade sve po uputama Vlade, inače će odgovarati za neprovođenje odluka - zaključio je Džindić.

Vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede BiH za proizvodnju Senad Sarajlić, koji se također obratio na ovoj pres-konferenciji, rekao je da rudnici ne smiju nijednog trenutka biti bez odgovornih osoba, te izrazio nadu da će za sedam dana biti predloženi kandidati za Nadzorni odbor, a nakon toga da će početi sačinjavanje plana reorganizacije.

Ministar Džindić je napomenuo da će njegovo ministarstvo podijeliti s javnošću sve informacije vezane za reorganizaciju rudnika, kad budu aktuelne i da neće dozvoliti eventualno sakrivanje informacija iz Elektroprivrede.
 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE