Nazad

Aktuelno

U Mostaru razgovarano o ženama u nauci/znanosti
17 Sep 2019


Zbornik radova s naučne konferencije „Bosanskohercegovačke naučnice/znanstvenice i njihov istraživački rad“ predstavljen je danas u Mostaru. Ova konferencija održana je i prošle godine u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara i Udruženjem za modernu historiju iz Sarajeva.

Ova dvodnevna konferencija, kao i Zbornik koji je nedavno izašao iz štampe, nastavak su aktivnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti s ciljem realiziranja istraživačkog i izdavačkog projekta „Leksikon nauke u Bosni i Hercegovini“.

- Zbornik je podijeljen u nekoliko poglavlja s ciljem da se ukaže na historijski razvoj obrazovanja žena u BiH, kao i njihov doprinos institucionalizaciji nauke, sa osvrtom na pojedine naučnice koje su ostavile značajan trag i dale ogroman doprinos razvoju nauke u BiH - istaknula je federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti Elvira Dilberović.

Dilberović je ukazala na iskustva evropskih zemalja prema kojima je udio žena-naučnica na rukovodećim pozicijama značajno porastao u posljednjih nekoliko desetljeća, ali je još mnogo manji od njihove zastupljenosti u ukupnom broju zaposlenika na visokoškolskim i naučnim ustanovama. Također je evidentno da naučnice, čak i sa istim kvalifikacijama, najčešće rade na nižim pozicijama od njihovih muških kolega, zbog čega su vlade mnogih zemalja, ali i univerziteti u Evropi i SAD-u, kreirali programe istraživanja i promocije ravnopravnosti žena u akademskom okruženju.Naglasila je da Federalno ministarstvo kontinuirano finansira, odnosno sufinansira programe i projekte u okviru naučno-istraživačke djelatnosti, te prati i analizira akademsku rodnu zastupljenost u okviru tih programa.

- U većini ovih programa i projekata zastupljenost naučnica je gotovo identična zastupljenosti njihovih muških kolega. Dakle, u ovom trenutku nema potrebe da kreiramo specifične programe za žene-naučnice, što ne znači da u budućnosti nećemo osmisliti neke od specifičnih programa shodno dobrim praksama, posebno zemalja EU, odnosno zemalja u okruženju - kazala je Dilberović.

- Također, s obzirom da je, prema podacima Evropskog instituta za ravnopravnost spolova i Evropske komisije, u Evropi 47 posto žena-doktorica nauka, a da su sa svega 33 posto zastupljene u istraživačkom sektoru, posebno je značajno i vrijedno istaknuti da su naše naučnice potpuno ravnopravno zastupljene kao voditeljice naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata od značaja za Federaciju BiH, što je i najznačajniji program Federalnog ministarstva, gdje se dodjeljuju i najveća finansijska sredstva - dodala je federalna ministrica.

O položaju i ulozi žena-naučnica u današnjem bosanskohercegovačkom društvu govorili su  Marija Čutura i Edim Šator, a cjelokupan događaj organiziran je sa željom da se istakne važna uloga, doprinos i izvanredne sposobnosti naših naučnica i oda priznanje njihovom naučnom radu, saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti.
 
Četvrtak,
29. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE