Nazad

Aktuelno

Federalno ministarstvo okoliša i turizma: Deponija d.o.o. Mostar ne ispunjava uslove za izdavanje okolišne dozvole, jer zdravlje i životi građana nemaju cijenu
13 Sep 2019


Nakon što je u Zakonom propisanoj proceduri razmotrilo predmet JP Deponija d.o.o. Mostar, Federalno ministarstvo okoliša i turizma odbacilo je zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole.
 
JP Deponija d.o.o. Mostar dobila je prvu okolišnu dozvolu 2009. godine i bila je koncipirana da preraste u regionalnu deopniju, što se nije dogodilo.
 
Tokom procedure upravnog postupka, utvrđeno je da je Deponija prestala primati otpad na plohu površine od 2,1 hektara (Faza I) za koju su izdate okolišne dozvole 2009. i 2014. godine i samoinicijativno ga počela odlagati a drugu plohu od 0,85 hektara, a da prethodno nije izvijestila Federalno ministarstvo okoliša i turizma, niti podnijela zahtjev za izdavanje nove okolišne dozvole.
 
Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da se, unatoč postojanju tehničkih uslova, na Deponiji ne vrši selekcija sekundarnih sirovina iz miješanog komunalnog otpada. 
 
Okolišnom dozvolom iz 2014. godine propisano je da na ovoj deponiji može biti zbrinjavan samo kruti komunalni otpad, ali je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su odlagane i druge vrste otpada.
 
Uprava JP Deponija d.o.o. Mostar nije poštovala ni ostale zakonom definisane i okolišnom dozvolom propisane mjere zaštite okoliša.
 
Sve ovo dovelo je do određenih šteta po okoliš, čime može biti ugroženo zdravlje građana.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma je stava da zdravlje i životi građana, kao i pravo svakog pojedinca na život u zdravom okruženju, nemaju cijenu, niti alternativu.
 
Kada ispuni zakonom propisane uslove, JP Deponija d.o.o. Mostar može podnijeti novi zahtjev za izdavanje okolišne dozvole koji će biti razmotren u upravnom postupku.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma će na svojoj službenoj web stranici (www.fmoit.gov.ba) objaviti cjelovito rješenje o razlozima za neizdavanje ove okolišne dozvole, saopćeno je iz ovog ministarstva.
 
Četvrtak,
29. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE