Nazad

Aktuelno

Održana 190. sjednica Vlade Federacije BiH
12 Sep 2019
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić je, usmenom informacijom, upoznao Vladu Federacije BiH, na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, o stanju u rudnicima uglja u FBiH i aktivnostima provedenim posljednjih dana i potvrdila zaključke koje je dan ranije usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH.
 
Vlada utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ove izmjene i dopune su učinjene jer proces revizije po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ne bi mogao biti okončan zbog stalnog uvođenja novih korisnika u pravo.
 
Doneseno je i više odluka o utvrđivanju ovogodišnjih koeficijenata i osnovica za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite. Među njima je i prvi put utvrđeni koeficijent jedan (1,00) za obračune i isplatu mjesečnih novčanih egzistencijalnih naknada demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli - septembar 2019. godine. Za ove naknade ukupna sredstva odobrena Budžetom FBiH za 2019. godinu iznose 25.000.000 KM i bit će plasirana kroz transfer za provođenje Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica - egzistencijalne naknade.
 
Današnjom Odlukom, Vlada Federacije BiH je odobrila i izdvajanje 462.069 KM iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2019. godinu, na ime finansijske podrške ovogodišnjem Budžetu Grada Mostara.
 
Federalno ministarstvo finansija je upoznalo Vladu FBiH o podacima iz konsolidovanog izvještaja o izvršenju budžeta FBiH, kantona i općina, finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za prvo polugodište 2019. godine. Ukupni prihodi su u prvih šest mjeseci iznosili 4.388,7 miliona KM, što je za 251 milion KM ili za 6,1 posto više u odnosu na isti period prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 45,7 posto. Istovremeno su ukupni rashodi iznosili 3.640 miliona KM, te su za 206,7 miliona KM ili za šest posto viši u odnosu na 2018. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 40,7 posto.
 
U prvom polugodištu su svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili pozitivan  finansijski rezultat od 395,3 miliona KM. Lani je u ovom periodu, također, ostvaren pozitivan finansijski rezultat od 348,8 miliona KM. Ukupan finansijski rezultat na nivou budžeta proračuna Federacije BiH iznosi 71,5 miliona KM, kantona 185,7 miliona KM, općina 74,3 miliona KM, na nivou sektora socijalne zaštite, odnosno vanbudžetskih fondova 63,7 miliona KM.
 
Realizirajuči zaključak Vlade FBiH od 31.7.2019. godine, JP Ceste FBiH je za današnju sjednicu pripremilo detaljne izvještaje o stanju radova izgradnji dionice ceste M-18 na prevoju Karaula i rekonstrukciji tunela Vranduk. Kada je riječ o Karauli, izvođač radova je predložio novo produženje roka za dovršenje radova do 30.9.2019 godine. No, nakon što je inžinjer pregledao taj prijedlog, a uzimajući u obzir teškoće nastale usljed pokretanja zemljanog pokrivača u kišnom razdoblju, investitor je suglasan da odobri produženje roka za dovršetak svih radova do 31.10.2019. godine.
 
Što se tiče Vranduka, planirano je da građevinski radovi u glavnoj tunelskoj cijevi budu završeni do kraja oktobra 2019. godine, kada bi u dnevnom intervalu promet bio normaliziran u obje trake tunela. U trećoj smjeni (od 22.00 do 06.00 sati) jedna traka bi bila korištena za montažu opreme, a druga za naizmjenično propuštanje vozila.
 
Vlada FBiH danas je izmijenila Program utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, te kao svoje sudjelovanje u sufinanciranju zaštite nacionalnih spomenika odobrila 203.000 KM, umjesto dosadašnjih 100.000 KM.
 
 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE