Nazad

Aktuelno

Povoljniji krediti Federalnog zavoda za zapošljavanje
05 Sep 2019
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Odluku o usvajanju Programa kreditnih plasmama za podsticaj zapošljavanju i održavanju zaposlenosti iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, koju je donio Upravni odbor Zavoda.

Potvrdio je to zamjenik premijera i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača na današnjoj press-konferenciji.

Uz napomenu da je pitanje zapošljavanja u FBiH jedan od prioriteta u radu aktuelne Vlade, on je naveo da ova odluka znači jednu u nizu mjera u tom pravcu i da su njen cilj nova zapošljavanja, samozapošljavanja i održiva zaposlenja.

-Program sadrži elemente, principe, pravila i instrumente kredita koji će u tom cilju biti relizirani isključivo putem Razvojne banke Federacije BiH. Riječ je o iznosu od 12 miliona KM. Korisnici kredita u Federaciji mogu biti fizička i pravna lica, a u Republici Srpskoj povratničke porodice, naglasio je Drljača.

Direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar, koja se također obratila na pres-konferenciji, navela je da ta ustanova i sad ima program kreditnih plasmana, ali je on zastario, pa je ove godine dato da bude unaprijeđen u smislu smanjenja kamata za korisnike, produžavanja grace perioda, umanjenja troškova kredita i drugih povoljnosti.

Primjerice, fiksna kamatna stopa sada iznosi 2,5 posto za industriju, a bila je četiri posto, dok je grace period produžen na pet godina umjesto dosadašnjih tri. Godišnja kamatna stopa je sad tri posto u odnosu na ranijih pet posto.

-Suma od planiranih 12 miliona KM za realizaciju ovih kredita će postepeno rasti od povrata novca onih koji su već koristili kredite - napomenula je direktorica Lončar.

U aktuelni program je uvršteno i podsticanje djelatnosti starih zanata u cilju njihovog očuvanja.

Zahtjeve za kredit obrađivat će banka i prema kriterijima, odlučivati o tome ko će biti korisnik, zaključila je direktorica.

Ministar Drljača je istakao i da aktuelna vlada želi obezbijediti stabilnost i dostojanstvo radnog mjesta u FBiH.
 
Četvrtak,
29. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE