Nazad

Aktuelno

Održana 189. sjednica Vlade Federacije BiH
05 Sep 2019
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, dala saglasnost na Odluku o usvajanju Programa kreditnih plasmana za podsticaj zapošljavanja i održavanja zaposlenosti iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, koju je donio Upravni odbor ovog zavoda.
 
Krediti za novo zapošljavanje iznose, po novouposlenom radniku, za industrijsku proizvodnju 25.000 KM, a za zanatstvo i usluge, poljoprivrednu proizvodnju i održavanje starih zanata 20.000 KM. Pri tome je minimalni iznos kredita po jednom korisniku 40.000 KM, a maksimalni 500.000 KM.
 
S ciljem održavanja postojeće zaposlenosti, kredit iznosi 10.000 KM po uposleniku, bez obzira na privrednu granu.
 
Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, Gradu Mostaru bude doznačeno 250.000 KM s ciljem realizacije infrastrukturnih projekata za koje nisu osigurana sredstva u Budžetu Grada Mostara. Prihvaćena je i informacija o zahtjevu za izdvajanje 462.069 KM iz tekuće rezerve za podršku Budžetu ovog grada za 2019. godinu. Federalno ministarstvo za finansija će za narednu sjednicu pripremiti Prijedlog odluke o odobravanju ovog izdvajanja.
 
Federalna vlada usvojila je izvještaj Agencije za privatizaciju u FBiH o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na 31.12.2018. godine. Na osnovu izvještaja kantonalnih i Agencije za privatizaciju u FBiH, od ukupno 1.271 kupoprodajnog ugovora, 1.085 ili 85,36 posto je izvršeno, a 66 ili 5,19 posto je aktivno i još su predmet kontrole. Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza raskinuta su 93 ili 7,32 posto kupoprodajnih ugovora, a za 27 ili 2,13 posto su u toku sudski postupci za raskid.
 
Vlada FBiH danas je prihvatila informacija o tužbi koju je Republika Srpska pokrenula za naknadu štete zbog neizvršenja poravnanja prihoda od indirektnih poreza. S tim u svezi, dala je saglasnost Federalnom ministarstvu finansija, kojeg zastupa Federalno pravobranilaštvo, da, uime Federacije BiH, pokrene tužbu protiv Republike Srpske - Ministarstva finansija, radi naknade štete zbog neodobravanja prijedloga obračuna drugih privremenih poravnanja između entiteta za 2012. i 2016. godinu kod raspodjele prihoda od indirektnih poreza.
 
Federalna vlada je prihvatila informacije Federalnog ministarstva trgovine o direktnim stranim ulaganjima u FBiH za 2018. godinu, o registrirarnim predstavništvima stranih osoba u FBiH zaključno sa 30.6.2019. godine, kao i prošlogodišnjem poslovanju četiri slobodne zone u FBiH, za koje je utvrđeno da zadovoljavaju uslove ekonomske opravdanosti poslovanja u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama u BiH, i da prosječna vrijednost iz njih izvezenih roba prelazi 50 posto ukupne vrijednosti proizvedene robe u 2018. godini.
 
 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE