Nazad

Aktuelno

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Cesta FBiH
03 Sep 2019


Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo opunomoćila Gorana Buhača.
 
Na Skupštini, zakazanoj za 4.9.2019. godine, planirano je donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju ovog javnog preduzeća, uključujući izvještaj o realizaciji prošlogodišnjeg plana poslovanja,  finansijski izvještaj, zatim izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja, te izvještaje o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju JP  Ceste FBiH  d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu.
 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE