Nazad

Aktuelno

Održana 157. sjednica Vlade Federacije BiH
21 Sep 2018
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc - Dio 3, u iznosu do 180.000.000 eura. Sredstva su namijenjena za izgradnju dionica autoceste, po međunarodnim standardima, između Poprikuša i Nemile, dužine 5,1 km, zatim tunela Ivan, dužine oko dva km, te dionice autoceste između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj, dužine 8,7 km.
 
Usvojena je informacija o realizaciji obaveza i prava iz Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvesta za trajni smještaj Vlade Federacije BiH u Sarajevu. Vlada FBiH danas je zadužila Generalni sekretarijet Vlade FBiH da Federalnom ministarstvu finansija uputi zahtjev za pripremu prijedloga odluke o preraspodjeli sredstva iz Budžeta FBiH za 2018. godinu sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH na poziciju Tekuće rezerve Vlade FBiH. Federalno ministarstvo financija obavezano je da ovu odluku pripremi odmah.
 
Federalna vlada je donijela Uredbu o organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite, koje će izvoditi složenije spasilačke intervencije koje zahtijevaju brzu i efikasnu akciju spašavanja života i zdravlja ljudi i materijalnih dobara u svim slučajevima kada organizovane snage zaštite i spašavanja nisu dovoljne.
 
Donesena je Odluka da Federacija BiH prihvata grant sredstva namijenjena finansiranju projekta prikupljanja i tretmana otpadnih voda u Zenici, po osnovu Sporazuma o finansiranju i projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), BiH, Federacije BiH i Grada Zenice, u iznosu od 4.750.000 eura.
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada je usvojila informaciju o Akcionom planu za razvoj poduzetništva žena u FBiH za period od 2018. do 2020. godine. Ovaj plan omogućava prelazak na sistemsku podršku razvoju poduzetništva žena, kako bi bio osiguran stabilan rad poduzetnica i povećanje broja subjekata koje one pokreću i vode.
 
 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE