Nazad

Aktuelno

Održana sjednica Federalnog štaba civilne zaštite
11 Sep 2018


Na današnjoj sjednici Federalni štab civilne zaštite, kojom je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević, donio je Odluku o nabavci sredstava i mrežne komunikacione opreme za povezivanje kantonalnih uprava civilne zaštite sa Operativnim centrom Federalne uprave civilne zaštite putem sistema JP EPBiH, kao i Odluku o nabavci sredstava i opreme ručnih i mobilnih radio uređaja s priborom za veze sadejstva, mjerne i testne opreme, servera za podršku za akcije zaštite i spašavanja, uspostavljanje GIS baze podataka i za Centralnu bazu podataka o prirodnim i drugim nesrećama na području Federacije BiH.

Usvojena je Odluka o osposobljavanju i stavljanju u funkciju zaštite i spašavanje helikoptera tip BELL - 206 L1 Long Ranger.

Prihvaćene su i odluke o dodjeli sredstava Crvenom križu/krstu Federacije BiH  za provođenje obuke za psiho-socijalnu podršku unesrećenima - Služba traženja, kao i za izvođenje obuke za spašavanje u zimskim uslovima 50 pripadnika pripadnika specijalizirane jedinice civilne zaštite za deminiranje i druge zadatke zaštite i spašavanja.Nabavka ove opreme predviđena je Planom korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2018. godini.

Na sjednici je donesena i Odluka o pripremnoj obuci i učešću na NATO vježbi u Republici Srbiji, kao i Odluka za izvođenje obuke i polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca pripadnika specijalizirane jedinice civilne zaštite za deminiranje i druge zadatke zaštite i spašavanja (150 učesnika), i provođenje obuka članova FŠCZ i kantonalnih štabova civilne zaštite.

Članovi Štaba koji su uključeni u rad institucija i tijela koji se bave migrantskom krizom informisali su prisutne o dosadašnjim aktivnostima i planovima vezanim za ovu krizu. Načelnik FŠCZ i direktor FUCZ Fahrudin Solak informisao je članove Štaba o aktivnostima FUCZ u migrantskoj krizi koje su realizirane u skladu sa zaključcima Vlade FBiH, a, između ostalog, se odnose na ustupanje šatora, kontejnera i ostale prateće opreme, kao i angažovanje ljudstva na uspostavljanju kampova za migrante.  
 
Četvrtak,
29. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE