Nazad

Aktuelno

Isplata civilnih invalidnina
11 Sep 2018


Nalozi za isplatu civilnih invalidnina, tuđe njege i pomoći, i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za kolovoz 2018. godine upućeni su prema bankama.

Federalno ministarstvo financija je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.706.156,21 KM.
 
Četvrtak,
29. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE