Nazad

Aktuelno

Sastanak o uvezivanju radnog staža
26 Sep 2008

Smanjuje se inicijalni broj od 24 kompanije od federalnog značaja u kojima je dominantan državni kapital, a čijim uposlenicima zbog stečaja, privatizacije ili restruktuiranja nije uvezan radni staž.

Kako je saopćeno na današnjem, trećem sastanku međuresornog tima što ga je osnovala Vlada FBiH, a na čijem je čelu savjetnik premijera FBiH Radovan Vignjević, danas je riječ o 17 takvih kompanija u kojima za 21.000 djelatnika (umjesto prvobitne 24.000) treba uvezati više od 100.000 godina radnog staža.

U razdoblju od od proteklog sastanka, većina poduzeća, suočenih s ovim problemom, dostavila je popise uposlenih i broj godina za koji im se traba uvezati staž. Tako je, primjera radi, visočki KTK dostavio popis s 1.900 uposlenih kojima treba uvezati ukupno 9.915 godina staža, dok je u Željezari Zenica riječ o 1.005 uposlenih, odnosno 5.751 godini staža.

Danas je je još jednom istaknuto kako aktivnosti međuresornog tima neće prestati pronalaženjem rješenja za kompanije od federalnog značaja, jer se jednaka prava moraju omogućiti i unima kojima staž nije uvezan u poduzećima na kantonalnoj razini.

Nakon rasprave članova tima, zauzeto je stajalište da Vladi FBiH bude predloženo da se uvezivanje staža vrši po važećim propisima, a to je po Zakonu o naplati dospjelih a neuplaćenih doprinosa, čime bi bilo obuhvaćeno razdoblje od 1992. do 2005. godine. Za razdoblje nakon 2005. godine tim još nije zauzeo stajalište o načinu rješenja neuvezanog staža.

Posebno je skrenuta pozornost na to kako neke tvrtke, nakon saznanja da bi Vlada sudjelovala u razrješenju ovih pitanja, odgađaju izvršenje obveza temeljem doprinosa, što je ocijenjeno nedopustivim.

Tim će svoj konačan materijal uputiti Federalnoj vladi odmah koncem sljedećeg tjedna.
 

 
Petak,
30. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE