Nazad

Aktuelno

Obhođaš sa načelnikom općine Jajce i predsjedavajućim Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH
24 Sep 2008Danas je federalni ministar prostornog uređenja mr.sc Salko Obhođaš održao sastanak sa načelnikom Općine Jajce, gospodinom Nisvetom Hrnjićem i prof.dr. Dubravkom Lovrenovićem, Predsjedavajućim Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Načelnik Hrnjić i prof.dr. Lovrenović su upoznali Federalnog ministra prostornog uređenja o posjeti izaslanstva ICOMOS-a Jajcu, a u vezi sa prijedlogom za upis Jajca na UNESCO-vu listu svjetske baštine.

Na sastanku je razgo varano o obnovi i zaštiti od daljeg propadanja historijskog područja gradske cjeline - Tvrđava u Jajcu i objekta Saračeva kuća (zgrada Financija) u Jajcu. Na osnovu potpisanih Ugovora sa Općinom Jajce Federalno ministarstvo prostornog uređenja će za sufinansiranje obnove i zaštite od daljeg propadanja historijskog područja gradske cjeline -Tvrđava u Jajcu izdvojiti sredstva u iznosu od 264.000,0.0 KM, a za sufinansiranje obnove i zaštite od daljeg propadanja objekta Saračeva kuća (zgrada Financija) u Jajcu sredstava u iznosu od 88.000,00 KM.

Učesnici sastanka istakli su značaj zaštite, rehabilitacije i rekonstrukcije kulturnog i graditeljskog naslijeđa u BiH i nastojanjima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da zaštiti nacionalne spomenike od daljnjeg propadanja.

Na sastanku je bilo riječi o saradnji Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i Općine Jajce na ispunjavanju uslova za upis Jajca u UNESCO-ovu listu svjetske baštine.

 

 
Petak,
30. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE