Nazad

Aktuelno

Otvoreno pismo ministrice Alić rektorima univerziteta u FBiH
22 Sep 2008

„U povodu posljednjih dešavanja koja prijete da naruše dignitet akademske zajednice, apeliram na etičke komitete univerziteta, te na sve nadležne institucije da odmah poduzmu neophodne aktivnosti na utvrđivanju činjeničnog stanja i na objelodanjivanju istine“, kaže se u otvorenom pismu federalne ministrice obrazovanja i nauke upućenog rektorima univerziteta u Federaciji BiH.

„Svi članovi/članice akademske zajednice imaju obavezu i odgovornost prema drugima, kolegama/kolegicama, studentima/studenticama i široj javnosti, u smislu poštenog, iskrenog i nepristrasnog ponašanja, uzdizanja profesionalnog i stručnog rada, te ne smiju dopustiti da bilo koji interesi umanje efekte objektivnog i profesionalnog prosuđivanja i tako ugroze etičko obavljanje radnih obaveza.

Apeliram na univerzitete u Federaciji Bosne i Hercegovine da osiguraju jednake mogućnosti pritužbe i ravnopravan položaj u postupku ispitivanja povreda normi etičkog kodeksa, a sve u cilju zaštite profesije i ličnog dostojanstva pojedinca, bilo da se radi o profesoru ili studentu“, kaže se u otvorenom pismu ministrice Alić.

 
Petak,
30. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE