Nazad

Aktuelno

Posjeta Univerzitetu u Sarajevu
22 Sep 2008U sklopu posjete Univerzitetu u Sarajevu, delegacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke na čelu sa ministricom Melihom Alić je zajedno sa rektorom Univerziteta danas obišla fakultete u koje je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uložilo najviše sredstava.
Također, održan je sastanak sa dekanima fakulteta u prostorijama Kampusa Univerziteta u Sarajevu.

Imajući u vidu da je Univerzitet u Sarajevu najstariji i najveći univerzitet u Bosni i Hercegovini, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je za visokoškolske i naučne ustanove, te poboljšanje studentskog standarda, na području Kantona Sarajevo do sada rasporedilo više od 1.800.000 KM.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je finansijski podržalo 20 fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Akademiju nauka i umjetnosti BiH, Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH, četiri naučna instituta, Univerzitetski tele-informatički centar, 12 studentskih i omladinskih organizacije, te više pojedinaca.

Uz ovo, u toku je realizacija Konkursa za naučno-istraživačke projekte u vrijednosti od preko 1.000.000 KM, Javnog poziva za podršku magistrantima i doktorantima za što je izdvojeno 500.000 KM i Konkursa za talentirane studente u iznosu od 200.000 KM. Uskoro će biti objavljen i Konkursa za studentske zajmove, za što je na raspolaganju oko 2.000.000 KM. Za očekivati je da će najviše sredstava opet biti raspoređeno na visokoškolske i naučne ustanove i pojedince (akademsko osoblje i studente) na području Kantona Sarajevo. 

Na sastanku sa rektorom Univerziteta i dekanima fakulteta bilo je riječi o implementaciji Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Sarajevu i aktuelnoj problematici prepoznavanja novostečenih kvalifikacija, pogotovo onih studenata koji su studij završili u trogodišnjem trajanju. Ministrica Alić je upoznala prisutne sa prijedlogom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke da Vlada Federacije BiH donese niz preporuka koji bi olakšali prepoznavanje kvalifikacija prvog i drugog bolonjskog ciklusa i stvorili preduslove za zapošljavanje nosilaca tih kvalifikacija.

Ona je, također, upoznala prisutne sa Standardima i normativima za oblast visokog obrazovanja u Federaciji BiH, a koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila u junu ove godine.

Ministrica Alić je izložila ideju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o uspostavljanju Fonda za nauku u Federaciji BiH, gdje bi bila udružena sredstva Federacije i kantona za poticaj razvoju nauke i naučno-istraživačkog rada.

Razgovarano je i o aktuelnim i budućim projektima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i modelima buduće saradnje između visokoškolskih ustanova i Ministarstva.

 

 
Petak,
30. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE