Nazad

Aktuelno

O provedbi presuda Doma za ljudska prava
22 Sep 2008Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković razgovarao je danas u Sarajevu sa predstavnicima više federalnih i državnih institucija o statusu presuda Doma za ljudska prava koje se tiču zahtjeva porodica nestalih Srba na području Sarajeva.  Sastanku su prisustvovali federalni ministar unutrašnjih poslova Muhidin Alić, federalna tužiteljica Jasna Pećanac, predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Amor Mašović, zamjenik direktora federalne uprave policije Samir Džebo, šef odjela istrage ratnih zločina u ovoj upravi Mirko Kuprešaković, načelnik odjeljenja za opći kriminal sarajevskog kantona Mevludin Halilović, i direktorica Glavnog ureda
Vlade FBiH Meliha Mujezinović-Katana.

Na sastanku je analizirana provedba ovih odluka Doma za ljudska prava, te istaknuta spremnost Federacije BiH da operativno i tehnički stavi na raspolaganje sve svoje kapacitete državnom tužilaštvu koje je po Zakonu o krivičnom postupku BiH nadležno za istrage u ovim predmetima.

S tim u vezi premijer Branković će se pismom obratiti državnom tužiocu u čijoj nadležnosti je istraga i procesuiranje ovih predmeta, i zatražiti mišljenje ili instrukcije na koji način kantonalna i federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i ostali nivoi vlasti u FBiH, mogu pomoći da se ubrza okončanje istraga i procesuiranju počinilaca.

Na ovaj način Federacija BiH, pokazuje spremnost da, ukoliko je to potrebno, i dalje aktivno radi na utvrđivanju činjenica o nestalim osobama na njenom području. Od svih učesnika ovog sastanka premijer je zatražio da intenziviraju aktivnosti na realizaciji presuda Doma za ljudska prava po apelacijama kojima je prijavljen nestanak lica na području Sarajeva.

 

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE