Nazad

Aktuelno

Investicije dijeliti srazmjerno opterećenosti električne mreže
12 Sep 2008

Povodom odluke Vlade Republike Srpske o povlačenju iz Elektroprijenosa BiH, Kabinet federalnog ministra energije, rudarstva i industrije mr. Vahida Heće izdao je saopćenje u kojem se kaže kako je riječ o pokušaju da se uništi nešto što prelazi entitetske granice.

“Ne može se prihvatiti princip po kojem bi se sredstva za investicije u sektor prijenosa električne energije u entitetima trebala dijeliti srazmjerno udjelu u kapitalu ove kompanije, odnosno 59 posto Federaciji BiH, a 41 posto Republici Srpskoj. Naime, 70 posto prihoda Elektroprijenosa BiH dolazi iz Federacije BiH, koja ima znatno opterećeniji sistem. Samim tim, taj sistem iziskuje veće investicije u proširivanje i održavanje.

Dakle, investicije moraju biti dijeljene srazmjerno opterećenosti mreže, a tek novac preostao nakon investicija moguće je dijeliti prema procentu učešća u kapitalu Elektroprijenosa BiH.

U rješenje problema nastalog odlukom Vlade RS-a moraju se uključiti i predstavnici međunarodne zajednice koja je imala ključnu ulogu u formiranju Elektroprijenosa BiH”, kaže se u saopćenju iz Kabineta federalnog ministra energije, rudarstva i industrije mr. Vahida Heće.

 
Petak,
30. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE