Nazad

Aktuelno

Održana 121. sjednica Vlade Federacije BiH
28 Sep 2017
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, donijela Uredbu o konsolidaciji privrednih društava u FBiH, koja će biti u primjeni do stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.
 
Federalna vlada je odobrila da za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih, koje je jedino moguće izvan BiH, bude izdvojeno 725.647,82 KM iz dijela prihoda uplaćenih u Budžet FBiH u 2016. godini, a ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
 
Danas je Federalna vlada do 31.12.2017. godine produžila moratorij na zapošljavanje u federalnim institucijama.
 
Federalna vlada donijela je rješenja o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih direktora i zamjenika direktora kaznenoporavnih zavoda poluotvorenog tipa u Federaciji BiH.
 
Tim povodom, Vlada je ovlastila federalnog ministra pravde da, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka, podnese zahtjev Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH za vršenje sigurnosnih provjera novoimenovanih direktora i zamjenika direktora kaznenopopravnih zavoda u Federaciji BiH. Novoimenovani direktori dužni su podnijeti zahtjeve OSA-i BiH za vršenje sigurnosnih provjera za sve zaposlenike kaznenopopravnih zavoda u FBiH na koje se odnose odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka na način i u rokovima kako ovaj zakon određuje.
 
 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE