Nazad

Aktuelno

Održan sastanak direktora Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove
22 Sep 2017


U sjedištu Federalne uprave za inspekcijske poslove je održan sastanak direktora i predstavnika Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog, Unsko-sanskog, Posavskog, Zapadnohercegovačkog, Bosanskopodrinjskog, Kantona 10, Kantona Sarajevo i predstavnika ministarstava iz Srednjobosanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona u kojima nije formirana kantonalna uprava.
 
Sastanak je inicirao direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović, obzirom na već realizovanu i planiranu saradnju u vršenju inspekcijskog nadzora, s fokusom na borbu protiv sive ekonomije.
 
Tematske cjeline o kojima se razgovaralo na sastanku su Izvještaj o izvršenim zajedničkim inspekcijskim nadzorima u proteklom periodu, Planiranje vršenja zajedničkih inspekcijskih nadzora do kraja tekuće godine, Planiranje i izvještavanje o inspekcijskim nadzorima izvršenih po federalnim propisima i Dostavljanje izvještaja o inspekcijskim nadzorima vršenim po ovlaštenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, te ostala problematika vezana za rad inspekcijskih tijela.
 
Direktor Ajdinović je upoznao prisutne o izvještaju koji se odnosi na realizaciju provedenih aktivnosti u vršenju inspekcijskog nadzora, a koji je proveden u saradnji federalnih i kantonalnih inspektora. Konstatovao je da je Vlada FBiH razmotrila i usvojila prezentovani izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove, koji se u cijelosti može preuzeti s web stranice FUZIP.
 
Istakao je da će, shodno zaključku Vlade FBiH, biti nastavljene zajedničke aktivnosti Federalne i kantonalnih uprava u IV kvartalu 2017. godine, na način da će inspekcijski nadzori biti realizirani putem mješovitih inspekcijskih timova sačinjenih od federalnih tržišnih i kantonalnih inspektora rada.
 
Prisutni su usaglasili da je u cilju adekvatne analize rizika i interoperabilnosti u radu neophodno unapređenje baza podataka u smislu brže razmjene informacija o postojećim poslovnim subjektima, te je istaknuto da su poduzeti određeni koraci u tom cilju.
 
Također, prisutni su usaglasili da će, shodno odredbama Zakona o inspekcijama FBiH, kantonalne uprave za inspekcijske poslove na polugodišnjem nivou dostavljati Federalnoj upravi izvještaje o radu u pogledu primjene federalnih i državnih propisa, a po ovlaštenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove. Usaglašeno je da se izvještaji dostavljaju prema utvrđenom obrascu.
 
Učesnici sastanka su iskazali značaj dobre međusobne koordinacije, koja će putem razmjene ideja, mišljenja, kritičkih analiza i prijedloga u daljem periodu doprinijeti efikasnijem radu inspekcijskih organa u svojoj sredini, kvalitetnijim propisima, a time i jačanju povjerenja građana u rad inspekcijskih organa.
 
Dogovoreno je da Federalna uprava za inspekcijske poslove, shodno uočenim nedostacima u materijalnim propisima, koji se odnose na borbu protiv sive ekonomije, ponovo inicira prema resornim ministarstvima i drugim nadležnim organima izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.
 
Četvrtak,
29. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE