Nazad

Aktuelno

Bukvarević s tuzlanskom delegacijom
18 Sep 2017


Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je, u sjedištu ovog ministarstva u Sarajevu, primio delegaciju Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Grada Tuzla koju je predvodila predsjednica Sabira Mićanović.
 
Razgovarano je, između ostalog, o ostvarivanju pripravničkog staža za djecu šehida i poginulih boraca, nakon sticanja znanja u visokoj i srednjoj stručnoj spremi. Istaknuto je i da za pripravnike sa srednjom stručnom spremom treba obezbijediti organizovano i plansko odrađivanje pripravničkog staža.
 
Ukazano je na činjenicu da je iznos mjesečnih naknada koje primaju porodice šehida i poginulih boraca ispod nivoa dostojanstva.
 
Ministar Bukvarević je upoznao članove rukovodstva Organizacije sa osnovnim prioritetima rada Federalnog ministarstva, ističući da su na prvom mjestu porodice šehida i poginulih boraca. Govorio je o projektu koji zajedno sa Zavodom za zapošljavanje i Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca Federacije BiH vodi ovo ministarstvo, a odnosi se na zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca.
 
Ministar Bukvarević se složio sa ocjenom da treba iznaći mogućnosti, zavisno od raspoloživog budžeta, za povećanje iznosa mjesečnih primanja za porodice šehida i ratnih vojnih invalida. Također, uputio je sagovornike na odobrene budžetske transfere koji su raspoloživi u ovom ministarstvu, poput pomoći u liječenju i slično.
 
Predsjednica Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Grada Tuzla je zahvalila ministru Bukvareviću na svim aktivnostima koje preduzima da život porodica koje su izgubili svoje najmilije učini dostojanstvenim, saopćilo je Federalno ministarstvo boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE