Nazad

Aktuelno

Pružiti priliku RVI da rade, osim egzistencije to je i rehabilitacija
15 Sep 2017


Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je u Tuzli prisustvovao Konferenciji „Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom“, koju je organizovao Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona.

Konferencija je okupila ratne vojne invalide, nekoliko organizacija i institucija koje se bave zapošljavanjem te kategorije, predstavnike izvršne vlasti Federacije BiH, Tuzlanskog kantona, privrednike, te predstavnike Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH.

Ovom prilikom predstavljeni su  programi, projekti, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih sredstava za održavanje postojećeg i pokretanje novog biznisa osoba sa invaliditetom, koje finansira Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH.

Ministar Bukvarević istakao je da je resorno federalno ministarstvo projekte zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica stavilo kao prioritet „jer je  čovjek najzadovoljniji kada živi od svog rada, a rad utiče  i na rehabilitaciju svih branilaca“. 

Kako je kazao, na federalnom nivou realizira  se nekoliko projekata, od prvog zapošljavanja mladih, do zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, po svim kantonima, kao i projekt putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH.

- Federalnom minstarstvu rada i socijalne politike smo, zajedno s koordinacijom boračkih udruženja, uputili inicijativu za izmjenu Zakona o fondu  koji reguliše ovu oblast, kako bi bilo omogućeno zapošljavanje invalida s nižim procentom invalidnosti - izjavio je ministar.

Bukvarević je poručio da firme trebaju poštovati zakon da svaka 16. osoba uposlena u preduzeću treba da bude iz kategorije RVI, te ukoliko to ne ispoštuju trebaju da plate naknade za tu neizvršenu obavezu. 
 
Četvrtak,
29. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE