Nazad

Aktuelno

Javna rasprava o Nacrtu zakona o mirnom rješavanju radnih sporova
13 Sep 2017


U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike održana je javna rasprava o Nacrtu zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, što je urađeno nakon zaključka sa sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održane 1.6.2017. godine, kako bi se omogućilo da što šira zainteresovana javnost da svoj doprinos kvalitenijoj izradi ovog propisa.
 
Federalni ministar rada i socijalne politikeVesko Drljača je istakao da donošenje ovog zakona predstavlja dio reforme radnog zakonodavstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i da će njegovim usvajanjem radnicima i poslodavcima po prvi put biti omogućeno da individualne i kolektivne radne sporove pokušaju riješiti mirnim putem. Naglasio je i važnost učešća socijalnih partnera u procesu donošenja zakona, odnosno u provedbi reforme radnog zakonodavstva.
 
Na javnoj raspravi su prezentovane osnovne odredbe Nacrta ovog zakona nakon čega su se skupu obratili predstavnici Saveza samostalnih sindikata BiH i predstavnici kantonalnih ministarstava rada i socijalne politike, koji su iznijeli određene sugestije, date s ciljem što kvalitetnije izrade ovog zakona.
 
Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij Federacije BiH Edhem Biber je podržao aktivnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i njegovo opredjeljenje za uključivanje socijalnih partnera u proces izrade zakona iz oblasti rada i radnih odnosa.
 
Usvojen je zaključak kojim je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo da prilikom izrade nacrta ovog zakona uzme u obzir sve primjedbe i sugestije iznesene u toku javne rasprave, kako bi bio izrađen konačni tekst zakona koji će u primjeni radnicima i poslodavcima olakšati rješavanje radnih sporova, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE