Nazad

Aktuelno

Održana 119. sjednica Vlade Federacije BiH
14 Sep 2017
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, usvojila informaciju o realizaciji kreditnih sredstava plasiranih putem Union banke d.d. Sarajevo za period 2013.-2016. godina i o portfoliju komisionih kredita Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. U ovom periodu je kreditima za modernizaciju tehnološkog procesa obuhvaćeno 98 privrednih subjekata sa ukupno 39.005.556,32 KM sredstava, a za finansiranje uplata za PIO za zaposlenike koji su stekli uslove za odlazak u penziju je za deset preduzeća dodijeljeno ukupno 1.949.745,12 KM.
 
Prema podacima Union banke, urednost otplate komisionih kredita Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva je zadovoljavajuća i ukazuje na iznadprosječno dobar kvalitet portfolija mjeren brojem dana kašnjenja.
 
Danas je Federalna vlada utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.
 
Vlada FBiH smatra kako inicijativa zastupnice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Jasmine Zubić, da na listu zdravstvenih usluga koje se financiraju sredstvima Federalnog fonda solidarnosti bude uvrštena konstrukcija vaskularnog pristupa, odnosno konstrukcija arteriovenskih fistula, kao i nabavka proteza za dijalizu, može biti prihvaćena. Uslov je da u Federalnom fondu budu osigurana dodatna sredstva za financiranje proteza, te izmijenjen i dopunjen odgovarajući pravilnik.
 
Donesena je i Odluka o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, čime je omogućena uplata 232.065,26 KM na ime doprinosa za deset radnika privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. koji su stekli uslove za odlazak u penziju.
 
 
Četvrtak,
29. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE