Nazad

Aktuelno

„Dani evropskog naslijeđa 2017“ posvećeni kulturnom bogatstvu Posavine
13 Sep 2017


Zbornik radova autora koji su pisali o kulturi Olova i olovskog kraja u okviru kulturne manifestacije "Dani evropskog naslijeđa 2016" predstavljen je danas u Federalnom ministarstvu kulture i sporta, te je ujedno najavljena tema ovogodišnjih Dana koji će biti posvećeni kulturnom bogatstvu Posavine.

- Zbornik sadržava radove devet istaknutih bh. autora Dževada Karahasana, Esada Kurtovića, Zijada Halilovića, Edina Bujaka, Mirnesa Hasanspahića, Zvonke Martića, Mirzaha Foče, Boška Andrića i Emira Softića, koji su na ovaj način ukazali na značaj očuvanja bogatog kulturno-povijesnog naslijeđa Olova - izjavila je na konferenciji za medije federalna ministrica kulture i sporta Zora Dujmović.

Nada se da će se kroz čitanje Zbornika povećati interes za nova istraživanja i aktivizam onih kojih se bave očuvanjem materijalne i nematerijalne baštine.

Jedan od autora profesor Esad Kurtović naglasio je da je Zbornik treća naučna knjiga koja predstavlja vrijednosti olovskog kraja na novi raznovrsniji način. Arhivska građa koju je koristio u svom radu donosi pretpostavke za različita tumačenja i nove diskurse prošlosti Olova. Poseban osvrt dao je na postanak naselja, eksploataciju ruda, trgovine i carinu, te djelovanje franjevaca.Dževad Karahasan fokus je stavio na jezičko i književno naslijeđe fra Matije Divkovića. Zijad Halilović iznio je iskustva i aktivnosti u nominaciji i uvrštavanju stećaka na Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. O stanju i perspektivama stećaka u Zborniku su pisali Edin Bujak i Mirnes Hasanspahić.

Zvonko Martić bavio se predajama o kultnim olovskim mjestima, koje se promatraju i u smislu hodočasničke prakse, jer je Olovo jedno od najstarijih takvih odredišta u BiH.  

Na osnovu velikog broja prikupljenih podataka Boško Andrić predstavio je selo Oćevija, smješteno između Olova i Vareša, čuveno po kovačnicama u kojima je do danas sačuvan predindustrijski način topljenja sirovog željeza i njegove prerade do gotovih proizvoda.

Specifičnostima gradnje drvetom bavio se Mirzah Fočo prezentirajući tradicionalne sakralne objekte od drveta. Jedan od njih je drvena džamija u Solunu pored Olova na koju je u svom radu skrenuo pažnju Emir Softić.

Nakon predstavljanja Zbornika ministrica Dujmović najavila je da je "Kulturno i prirodno bogatstvo Posavine" tema ovogodišnje manifestacije "Dani evropskog naslijeđa 2017", koja će biti održana od 25. do 27. oktobra u Orašju.

Tim povodom današnjoj pres-konferenciji u resornom ministarstvu prisustvovao je načelnik Orašja Stanko Vincetić, koji je poručio da navedena manifestacija dolazi u pravom trenutku, jer je na sceni iseljavanje mladog stanovništva, što je uzrokovano više duhovnom prazninom nego materijalnom potrebom. 
 
Četvrtak,
29. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE