Nazad

Aktuelno

Završena 118. sjednica Vlade Federacije BiH
07 Sep 2017
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 118. sjednici koja je završena u Sarajevu, usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o prošlogodišnjem poslovanju i stanju u privrednim društvima namjenske industrije u FBiH s većinskim državnim kapitalom u FBiH.  Na dan 31.12.2016. godine ukupan prihod ovih društava iznosio je 206.974.929 KM i veći je za 21 posto, a prihod od izvoza 172.734.343 KM, što je 29 posto više u odnosu na 2015. godinu.
 
U 2016. godini namjenska industrija u Federaciji BiH je ostvarila dobit od 27.390.462 KM. Vrijednost kapitala povećana je za 36.809.017 KM i 20 posto je veća u odnosu na pretprošlu godinu. Rezultatima izvoza u 2016. godini (172.734.343 KM) nadmašen je plan predviđen Strategijom razvoja namjenske industrije i Akcionim planom u FBiH za period 2012.-2022. godina, u dijelu koji se odnosi na period do 2017. godine.
 
Federalna vlada, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH, odobrila je da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH izdvoji 116.337,03 KM za uplatu doprinosa za PIO, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti za 25 radnika KTK Visoko d.d. Visoko koji su stekli uslove za odlazak u penziju.
 
Utvrđen je i Parlamentu Federacije BiH po hitnoj proceduri upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH. Jedna od novina je da operator distributivnog sistema može na mrežu privremeno priključiti bespravno izgrađene objekte. Uvjet je uvjerenje organa uprave nadležnog za izdavanje građevinske dozvole da li je izgrađeni objekat na području gdje nisu doneseni planski dokumenti i je li u postupku legalizacije.
 
Danas je utvrđen i Prijedlog zakona o hemikalijama, koji uređuje klasifikaciju, pakovanje i obilježavanje opasnih hemikalija, razmjenu podataka o hemikalijama kroz sigurnosno-tehnički list, integralni inventar proizvedenih i uvezenih hemikalija, dobru laboratorijsku praksu, ograničenja i zabrane supstanci koje izazivaju zabrinutost.
 
S ciljem unapređenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, Vlada FBiH danas je izmijenila i dopunila Uredbu o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH.
 
 
Četvrtak,
29. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE