Nazad

Aktuelno

Uspješno okončani pregovori o usklađivanju granskog Kolektivnog ugovora za elektroprivrednu djelatnost
30 Sep 2016


Nakon višemjesečnih aktivnosti, uspješno su okončani pregovori o usklađivanju granskog Kolektivnog ugovora za elektroprivrednu djelatnost u Federaciji BiH sa Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom.
 
Pregovore su vodili Sindikat elektroenergetskih radnika FBiH i Nezavisni sindikat uposlenika elektroprivrede HZHB, predstavnici Pregovaračkog tima Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, te predstavnici uprava JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar.
 
Vlada FBiH i resorno federalno ministarstvo smatraju da je uspješnim okončanjem pregovora o usaglašavanju Kolektivnog ugovora za elektroprivrednu djelatnost postignut bitan pomak u jačanju socijalnog dijaloga u ovoj privrednoj grani.
 
Usaglašeni tekst granskog Kolektivnog ugovora za elektroprivrednu djelatnosti u Federaciji BiH bit će upućen na razmatranje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE