Nazad

Aktuelno

Održana 71. sjednica Vlade Federacije BiH
29 Sep 2016
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj 71. sjednici, koja je održana u Sarajevu, razmatrala i prihvatila informaciju o potrebnom umanjenju broja zaposlenika prilikom izrade Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu.
 
S tim u vezi, zadužila je sve budžetske korisnike da svoje budžetske zahtjeve za 2017. godinu revidiraju u skladu sa informacijom u dijelu koji se odnosi na plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca i ostale doprinose, te revidirane zahtjeve dostave Federalnom ministarstvu finansija.
 
U skladu sa analizama, broj zaposlenika bi trebao biti reduciran za 150 u odnosu na broj planiran u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu. To bi, u konačnici, rezultiralo uštedom od oko deset miliona na pozicijama plaća i naknada troškova zaposlenih, doprinosa poslodavca i ostalih doprinosa.
 
Vlada je danas, također, do 31.12.2016. godine produžila moratorij na novo zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika. Ovo se odnosi na federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agenciju za državnu službu FBiH, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravne osobe.
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila je Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu, uz zaključak da je u daljnjoj proceduri vezanoj za njegovo donošenje potrebno pribaviti mišljenje Federalnog ministarstva zdravstva.
 
Danas je utvrđen i u parlamentarnu proceduru upućen Nacrt zakona o bankama, nakon što je ocijenjeno kako postojeći mehanizmi nisu dovoljni ni odgovarajući za rješavanje problematičnih banaka i ne omogućavaju dovoljno brzu i efikasnu intervenciju nadležnih tijela, ne osiguravaju u potrebnoj mjeri održavanje ključnih funkcija banke, a tako ni očuvanje financijske stabilnosti.
 
S ciljem provođenja preporuka iz Akcionog plana za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, te harmoniziranja sistema sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma sa standardima i preporukama radne grupe za financijske mjere protiv pranja novca (FATF), Vlada FBiH danas je utvrdila nacrte izmjena i dopuna Zakona o investicijskim fondovima i Zakona o vrijednosnim papirima.
 
Današnjom Odlukom Vlade FBiH utvrđeno je da je izgradnja dionica autoceste Počitelj - Buna i Donja Gračanica - Nemila trasi Koridora Vc od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine. Federalna vlada je usvojila i izvještaj o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2015. godinu.
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o rješavanju statusa radnika u privrednim društvima Konfekcija „Borac“ d.d. Zenica - u stečaju i Konfekcija „Borac“ d.d. Banovići i odobrila izdvajanje sredstava za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike koji su stekli uvjete za odlazak u penziju za četrnaest radnika Tvornice konfekcije „Borac“ d.d. Banovići i šest radnika Tvornice konfekcije „Borac“  d.d.  Zenica -  u stečaju.
 
Za tri privredna društva date su prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo putem dodjele kredita za 2015. i 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 1.430.000 konvertibilnih maraka.
 
Saglasnost je data za kompanije „Limsar“ d.o.o. Sarajevo za iznos od 270.000 KM, „Tabakplast“ d.o.o. Tomislavgrad od 800.000 KM i „Izgradnja“ d.o.o. Teočak za iznos od 360.000 KM.
 
Federalna vlada je prihvatila izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u privrednom društvu Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar, te  zadužila Poresku upravu FBiH - Kantonalni porezni ured Mostar da, kao povjerilac, podnese zahtjev za pokretanje stečajnog postupka u ovoj fabrici. 
 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE