Nazad

Aktuelno

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta izdvojilo 3,8 milijuna KM za mala i srednja poduzeća
28 Sep 2016
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta danas je u Mostaru započelo s potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih grant poticajnih sredstava s pravnim i fizičkim osobama s područja Federacije BiH u ukupnom iznosu od 3.873.350 KM.
 
Svrha je dodjele ovih sredstava pružanje financijske podrške subjektima malog gospodarstva u cilju održavanja postojećih radnih mjesta i stvaranja uvjeta za nova upošljavanja kroz povećanje gospodarskih aktivnosti, jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz modernizaciju i proširenje tehnoloških kapaciteta, kao i modernizacije poslovnih procesa, unaprjeđenje razvojnog potencijala malih i srednjih poduzeća, kao i jačanje izvoznih kapaciteta.
 
Svrha dodjele je i poticanje ciljnih grupa na samoupošljavanje, kao i lakše uključivanje ciljnih grupa, mladi i žene, u poduzetništvo, te sveukupni razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta.
 
Poticajna sredstva u 2016. godini dodjeljuju se kroz dvanaest projekata računajući prethodno realiziranu Grant shemu „Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“, a u naredna tri dana Ministarstvo će potpisati ugovore o korištenju poticajnih sredstava s 350 korisnika unutar devet projekta, s tim da će se ugovori na projektu Poticaj novonastalim subjektima MSP-a s 132 korisnika potpisati narednih dana, i to nakon kontrole popisa korisnika s Federalnim zavodom za zapošljavanje.
 
Od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava - za jačanje konkurentnost prerađivačkog i visokotehnološkog uslužnog sektora male privrede namijenjeno je 1.503.434 KM. Poticaj novonastalim subjektima male privrede iznosi 700.000 KM, poticaj ženama poduzetnicama 350.000 KM, a mladima 34.889 KM.
 
Za poticaj tradicionalnim i starim obrtima namijenjeno je 347.875 KM, a projektima tehničkog usklađivanja, kao što su uvođenje ISO, HACCO i osiguranje CE znaka, 224.488 KM.
 
Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama iznosi 201.488 KM, unapređenju institucijske poduzetničke infrastrukture 48.511 KM, dok su projekti koje financiraju EU i drugi inozemni donatori, dobili poticaje u iznosu od 100.000 KM, a inovatori-pojedinci u iznosu od 49.350 KM.
 
Za dodjelu sredstava tekućih transfera podneseno je 1.425 aplikacija. Najveći broj aplikacija podnesen je iz Sarajevskog kantona, slijedi Tuzlanski kanton, zatim HNK, dok je najmanje aplikacija stiglo iz Posavskog kantona i Kantona 10, svega 20.
 
Isto tako, od ukupnog broja od 482 korisnika, najvećih boj korisnika sredstava po utvrđenim rang listama dolazi iz Sarajevskog kantona, a najmanje iz Posavskog kantona, samo četiri korisnika.
 
Federalno ministarstvo prethodno je realiziralo Grant shemu „Unapređenje poduzetničkih zona u FBiH“, a u listopadu će biti okončan projekt Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i tradicionalne i stare obrte sa sredstvima od 70.000 KM, gdje se očekuje potpisivanje ugovora s 70 korisnika.
 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE