Nazad

Aktuelno

Ministar Drljača primio delegaciju MMF-a
27 Sep 2016


Federalni ministar rada i socijalne politike i zamjenik premijera FBiH Vesko Drljača primio je delegaciju Misije Međunarodnog monetarnog fonda, na čelu sa šefom Misije Nadeenom Ilahijem.
 
Razgovarano je o reformi penzionog sistema, radnog zakonodavstva, reformi u oblasti civilnih invalidnina i civilnih žrtava rata, kao i o novom zakonu o državnoj službi.
 
Istaknuto je kako reforma penzionog sistema obuhvaća set propisa koje je potrebno donijeti, Zakon o PIO, Zakon o uvezivanju radnog staža, Zakon o dobrovoljnom osiguranju, izmjene i dopune propisa kojima se regulišu oblasti  poreza i doprinosa, te mjere i aktivnosti u cilju stabilizacije PIO.
 
Ukazana je potreba i uspostava jedinstvenog Registra korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, na nivou Federacije BiH, uključujući baze podataka pri federalnim ministarstvima rada i socijalne politike i za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, te na lokalnim nivoima vlasti, što bi u konačnici imalo utjecaja u preciznijem formiranju budžeta, a samim tim bi se mogli utvrditi bespravni korisnici istih socijalnih davanja. Stoga je potrebno isti zakon što prije dostaviti u parlamentarnu proceduru.
 
Razgovarano je o aktivnostima na reformi radnog zakonodavstva, što uključuje Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o štrajku, Zakon o Ekonomsko-socijalnom vijeću, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona u posredovanju i zapošljavanju, kao i mjere koje se odnose na stvaranje pravno-tehničkog okvira za oblast zapošljavanja.
 
Bilo je riječi o Zakonu o državnoj službi, kao i o mjerama i aktivnostima koje Ministarstvo čini njegovoj realizaciji. Konstatirano je da je saradnja Ministarstva s Misijom MMF-a otvorena i konstruktivna u svrhu stabilizacije stanja u navedenim oblastima, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE